Klage over afgørelser

Muligheden for at klage over en afgørelse

Om du kan klage til en anden myndighed over kommunens afgørelse, afhænger af det enkelte fagområde, som afgørelsen vedrører.

Generelt har du ikke mulighed for at klage over kommunens afgørelser, men i mange love er der givet særlig klageadgang. Så i mange tilfælde har du ret til at klage.

Klage over afgørelser vedrørende de sociale love kan eksempelvis påklages til Det sociale Nævn. Klagen sendes til Gladsaxe Kommune, som videresender den til Det sociale Nævn.

Af andre klagemyndigheder kan nævnes Skatteankenævnet og Naturklagenævnet.
 
Du har altid ret til at indbringe en afgørelse for domstolene. Visse afgørelser og spørgsmål kan endvidere indbringes for Statsforvaltningen, der bl.a. fører tilsyn med kommunerne, eller  for Folketingets Ombudsmand – se mere herom på www.statsforvaltningen.dk og www.ombudsmanden.dk.

Hvis du vil klage

Er der mulighed for at klage over en afgørelse, skal der i kommunens afgørelse til dig være en klagevejledning.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse, skal du derfor følge vejledningen i afgørelsen. Er du i tvivl kan du altid kontakte den forvaltning, der har truffet afgørelsen.

Er du i øvrigt utilfreds med den måde en sag er blevet behandlet på, eller med andre forhold indenfor kommunens arbejdsområde, kan du kontakte den relevante forvaltning eller skrive til borgmesteren, der er kommunens øverste administrative leder, på mail: kommunen@gladsaxe.dk.

Sagsbehandling