Sagsbehandlingstider indenfor psykiatri- og handicapområdet

Tabellen viser de generelle tidsfrister fra ansøgning til afgørelse i forbindelse med ansøgning om støtte i Gladsaxe Kommunes Handicaprådgivning.

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren/pårørende derfor altid være orienteret om årsagen hertil. Det kan skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendige lægepapirer retur og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. I ventetiden vil der blive iværksat midlertidig støtte, såfremt der er behov for det.

Nedenstående tidsfrister forudsætter, at dokumentation, lægeerklæring mv. er tilstede.

Sagsbehandlingstider for handicaprådgivningen
Område Generel tidsfrist Lovgrundlag
Aflastning* 20 arbejdsdage Serviceloven § 84
Socialpædagogisk støtte* 20 arbejdsdage Serviceloven § 85
Hjælperordning 20 arbejdsdage Serviceloven § 96
Ledsageordning 20 arbejdsdage Serviceloven § 97
Kontaktperson døvblinde* 20 arbejdsdage

Serviceloven § 98

Kontaktperson* 24 timer Serviceloven § 99
Støtte til nødvendige merudgifter til voksne 15 arbejdsdage Serviceloven § 100
Tilskud til behandling 20 arbejdsdage Serviceloven § 102
Aktivitets- og samværstilbud 20 arbejdsdage Serviceloven § 103, 112, 113 og 116
Beskyttet beskæftigelse 20 arbejdsdage Serviceloven § 104
Midlertidigt botilbud* 20 arbejdsdage Serviceloven § 107
Længerevarende botilbud* 20 arbejdsdage Serviceloven § 108
Specialundervisning 10 arbejdsdage

Lov om specialundervisning for voksne

 

*) I situationer, hvor der akut opstår behov for støtte, træffer sagsbehandleren altid beslutning her og nu.

 

Sagsbehandlingstider