Sagsbehandlingstider for rusmiddelområdet

Her kan du finde de mest almindelige sagsbehandlingstider, som gælder, fra du sender din ansøgning, til der træffes afgørelse om støtte, vejledning, assistance eller lignende i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter*. Hvis du ikke kan finde sagsbehandlingstiden i tabellen nedenfor, så gælder der en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning. Sagsbehandlingstiderne gælder således fra det tidspunkt, hvor alt dokumentation, som er relevant i forhold til din ansøgning, foreligger.

 

Ansøgning om

Generel sagsbehandlingstid**

Lovgrundlag

Alkoholbehandling

Inden 14 kalenderdage

Sundhedsloven § 141

Social Stofmisbrugsbehandling

Inden 14 kalenderdage

Serviceloven § 101

Medicinsk stofmisbrugsbehandling

Inden 14 kalenderdage

Sundhedsloven § 142

*Rusmiddelcentrets sagsbehandlingstider er på grund af lovens definition af behandlingsgaranti angivet i kalenderdage. Fælles for al rusmiddelbehandling gælder det, at der er en medicinsk del og en social del, hvor sidstnævnte ud fra forskellige metodiske tilgange arbejder med forandringsprocesser i borgerens liv.

**Alle sagsbehandlingstiderne gælder fra borgeren retter henvendelse til kommunen med ønske om behandling.

Sagsbehandlingstider