Hvad koster det at flytte i plejebolig

De økonomiske forhold

Huslejeindskud:
Når du flytter på plejehjem skal der, inden indflytning, betales huslejeindskud.
Behøver du økonomisk hjælp til dette, kan der søges om indskudslån via Udbetaling Danmark efter gældende regler.

Husleje:
Efter indflytning skal du 1 x månedligt betale husleje.
Huslejen opkræves af boligselskabet FSB, som administrerer boligerne på Bakkegården
Behøver du økonomisk hjælp til dette, kan der søges om boligstøtte via Udbetaling Danmark efter gældende regler.
Vi anbefaler, at du tilmelder huslejen via Pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).

Huslejekontrakten bliver tilsendt fra boligselskabet FSB.
Du skal underskrive lejekontrakten og sende den retur til boligselskabet. Sammen med lejekontrakten er der opkrævning på indskud og første måneds husleje.
Du har 3 måneders opsigelse af boligen.

Du skal fremvise underskrevet lejekontrakt og dokumentation for, at indskud og første måneds husleje er indbetalt, før vi udleverer nøgle til boligen.

Varme:
Du betaler for opvarmning af din bolig samt for en del af fællesarealerne på seniorcentret. Udgiften beregnes som et gennemsnit af de faktiske udgifter.
Varmen opkræves af boligselskabet FSB sammen med huslejen.
Behøver du økonomisk hjælp til dette, kan der søges om varmetilskud via Udbetaling Danmark efter gældende regler.

El:
Du betaler et månedligt beløb for el i boligen samt for en del af fællesarealerne på seniorcentret.
El opkræves af boligselskabet FSB sammen med huslejen.
Når du fraflytter boligen, vil du ikke modtage en opgørelse over el-indbetaling før udgangen af året, da Bakkegården ikke har målere i hver bolig.

Kabeltv:
Boligen leveres uden TV-pakke. Du skal derfor selv sørge for at tilmelde dig til YouSee. Dette gælder også ved ændring af pakkestørrelse.

Antennebidrag/licens:
Du betaler en udgift til antennebidrag over huslejen. Dette kan ikke fravælges.

Ønsker du ikke f.eks. radio, TV, Computer, Tablet, Smartphone mv. som kræver licens, kan licensen fravælges. Fravalg af licens foretages på DR´s hjemmeside -
www.dr.dk/om-dr/licens/selvbetjening/afmeld-medielicens

Internet:
Der er trådløst WiFi på hele Bakkegården.

Opsigelse af nuværende lejemål
Husk at hvis du fraflytter et lejemål, når du flytter på Bakkegården, skal du opsige dit nuværende lejemål hurtigst muligt. Har du brug for råd eller vejledning, er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon 39 57 56 00 eller på mail pension@gladsaxe.dk

Flytteudgift og dobbelt husleje
Er du økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge tilskud til dækning af flytteudgiften og til en ekstra måneds husleje, hvis dette er aktuelt. Hjælpen kan søges i Borgerservice og bevilges efter en individuel økonomisk vurdering.

Adresseflytning
Husk at melde flytning til folkeregisteret. Dette kan du med fordel gøre via selvbetjening på nettet.

Omregning af pension for gifte
Er du gift, men flytter alene i en plejebolig, vil din og din ægtefælles pension blive beregnet efter taksten for enlige, da I faktisk lever adskilt. Det vil sige, at I begge får udbetalt en højere pension hver måned.

Fraflytning fra plejeboligen
Der henvises til lejekontrakten, dog henstilles der til, at boligen bliver tømt i løbet af 8 til 10 dage efter fraflytning af hensyn til borgere, som står på venteliste.

Serviceydelser:
Efter indflytning skal du 1 x månedligt betale for de serviceydelser, du har valgt på aftaleskemaet ved indflytning, f.eks. mad, linned og vask af tøj. Du vil her kunne se en oversigt over ydelserne.
Der vil årligt være en prisfremskrivning af servcieydelsestaksterne .
Der henstilles til, at du tilmelder serviceydelserne via Pengeinstitutternes betalingsservice (PBS).

 

 

Nyttig information før indflytning