• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Social Balance i Værebro Park

- et godt sted at bo og vokse op

 

Værebro Park skal være et godt sted at bo og vokse op. Derfor er Gladsaxe Kommune, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og boligafdelingen i Værebro Park gået sammen i et udviklingsfællesskab, der skal forandre Værebro Park fra et udsat boligområde til en velfungerende, blandet bydel. Værebro Park skal være en bydel, hvor alle der bor eller færdes i området, kan være med til at gøre en positiv forskel for området.

Vision

Vores vision for Værebro Park er, at Værebro Park skal være et godt sted at bo, færdes og vokse op for alle. 

Målsætninger

For at vores vision kan blive en realitet, skal vi nå en række konkrete mål. Derfor har vi opstillet fire målsætninger, der udgør pejlemærker for vores indsats i Værebro Park:

  1. Alle beboere under 30 år i Værebro Park er i uddannelse eller beskæftigelse
  2. Værebro Park fastholder og tiltrækker ressourcestærke borgere
  3. Alle børn og unge i Værebro Park har gode fremtidsmuligheder
  4. Værebro Park er fri for bandekriminalitet
     

Læs mere her om, hvordan vi arbejder for at indfri projektets målsætninger.

Her kan du læse styregruppens partneskabsaftale mellem Gadsaxe Kommune GAB, DAB og Afdelingsbestyrelsen Værebro Park

Gladsaxe Kommune har i Kommunestrategien særligt fokus på Bydele i Social Balance. Læs mere om Kommunestrategien her.

Af: bkfmbr
Senest opdateret: 13-11-2015