Borgerbudget-forløb i Kong Hans Have

Kong Hans Have skal i fremtiden danne ramme om flere naturoplevelser for børn og voksne, og der er projekter på vej i 2018.

Læs om projektet her

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

Tirsdag 13. marts 2018

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer efter naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 samt en spildevandstilladelse og miljøgodkendelse efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven § 28 og § 33.  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. april 2018.

Læs mere

Vi skal leve, som vores bedsteforældre gjorde

Den 26. februar 2018 fortalte klimaeksperten, Jesper Theilgaard, om de højaktuelle klimaforandringer ved et foredrag for kommunens borgere.

Læs om foredraget her

Vores klimavenlige Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har gennemgået store klimatilpasningsprojekter i løbet af de seneste år. Denne film viser i korte træk, hvad der er sket i Gladsaxe.

Se filmen her

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvands-projekt

Fredag 13. januar 2017

Gladsaxe Byråd vedtog den 18. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring.

Læs mere

Kildevængets beboere mødte elbilen

Halloweenaften stod i el-delebilens tegn i boligafdelingen Kildevænget. Mere end 30 borgere trodsede regnen og mødte op for at høre mere om den el-delebil, som står på Kildevængets parkeringsplads på Solnavej.

Læs mere

Vanens magt i Galaxen

Den 28. september inviterede Gladsaxe Kommune sammen med Ballerup, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner borgerne til en aften med hjerneforsker Peter Lund Madsen, som talte om vanetænkning og energiadfærd. 450 dukkede op, så der var fuldt hus.

Læs mere

Virksomheder langs Ring 3 vil reducere trængslen

Onsdag 05. oktober 2016

43 virksomheder og kommuner har taget hul på drøftelserne om, hvordan man sikrer den bedst mulige fremkommelighed, når Letbanebyggeriet går i gang i 2018. Det handler først og fremmest om god information og om at finde løsninger, som gør det enkelt at bidrage til at nedbringe trængslen.

Læs mere

Virksomheder i Gladsaxe tester elbiler

Onsdag 14. september 2016

SIF Gruppen, Dyrup og Krüger har i løbet af sommeren testet fire forskellige elbiler over en periode på 12 dage. Bag kampagnen ”Mød Elbilen” står Copenhagen Electric, der med støtte fra Energistyrelsen har tilbudt større virksomheder at få en hurtig og effektiv erfaring med elbiler.

Læs mere

Pas på problematiske byggematerialer

Står du for at skulle renovere eller nedrive din ejendom, skal du være opmærksom på, at der kan være en række problematiske stoffer i byggematerialerne, som skal håndteres med omhu. Derudover skal affaldet sorteres, emballeres og bortskaffes efter særlige regler.

Læs mere

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00