Gladsaxe er frikommune

Gladsaxe er med i to frikommuneforsøg. Det ene handler om at skabe bedre samarbejde mellem kommuner, læger og hospitaler om ældre og kronisk syge, der har brug for akut hjælp. Det andet handler om at forenkle dokumentationsarbejdet, så der bliver frigjort mere tid til direkte kontakt med familier og børn, som har behov for en særlig indsats.

Gladsaxe er en privilegeret kommune med en sund økonomi, og det forpligter. Derfor bestræber vi os på at være i front, når det gælder om at skabe udvikling – ikke kun for gladsaxeborgernes skyld, men for alle danskeres skyld.

Derfor valgte Gladsaxe sammen med Gentofte at deltage i det første frikommuneforsøg fra 2012 til 2016. Målet med frikommuneforsøgene var at udvikle nye og bedre måder at løse kommunale opgaver, og Gladsaxe deltog med 13 forsøg, hvoraf de ni var fælles med Gentofte. Fire vil nu blive udbredt til resten af landet. Det gælder blandt andet EUD-linjen, et forsøg med at skabe en mere praktisk, erhvervsrettet linje i udskolingen, som hjælper flere unge til at få en erhvervsfaglig uddannelse.

Nu er Gladsaxe så frikommune-klar igen og deltager i to af landets otte nye frikommunenetværk, som regeringen har udpeget blandt 43 ansøgninger. Frikommuneforsøgene løber frem til udgangen af 2020.

Det ene frikommunenetværk handler om at forenkle dokumentationsarbejdet i Serviceloven, så der bliver frigjort mere tid til at hjælpe familier og børn, som har behov for en særlig indsats. Formålet er med andre ord at mindske registreringsarbejdet foran computerskærmen og frigive mere tid til direkte kontakt med familierne. På den måde sikrer vi en hurtigere og mere effektiv hjælp til familierne. Under dette frikommunenetværk gennemfører Gladsaxe frikommuneforsøget Fokus på inddragelse og effekt.

Det andet frikommunenetværk, som Gladsaxe deltager i, handler om at skabe bedre samarbejde på tværs mellem kommuner, læger og hospitaler om ældre og kronisk syge, der har brug for akut hjælp. Forsøget gennemføres i netværk med 4K-samarbejdskommunerne Gladsaxe, Gentofte, Lyngby- Taarbæk og Rudersdal Kommune samt Region Hovedstaden via Herlev-Gentofte Hospital. Forsøget hedder Nye samarbejdsmåder på det somatiske akutområde