Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Gladsaxe Kommune har en specialistgruppe, der træder til, når der er begået vold eller seksuelle overgreb på børn og unge.

Specialistgruppen giver også råd om, hvad der kan og skal gøres, når medarbejdere er bekymrede for, har mistanke om eller konkret viden om, at et barn eller en ung bliver krænket seksuelt. Gruppen er tværfagligt sammensat og kan kontaktes af alle. Almindeligvis sker kontakten via den stedlige leder.

Specialistgruppen har udarbejdet ’Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge’. Den skal alle medarbejdere læse og sætte sig ind i. Alle medarbejdere har imidlertid pligt til at være opmærksomme på, at børn og unge ikke udsættes for krænkelser.

Bekymring

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Der er ingen konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om en stærk mistanke.

Mistanke

En mistanke er mere end blot en bekymring. Mistanken handler om mere konkrete forhold. Det kan for eksempel være barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted eller oplysninger, man har fået på anden vis.

Konkret viden

Konkret viden er den faktiske viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet eller den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner.

Læs beredskabsplanen

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabsplan
Bekymring for børn og unge