Fritidspas til børn i 0.-6. klasse

Fritidspasset er et tilbud til børn fra 0. til 6. klasse i de kommunale skoler.

Passet giver mulighed for at få betalt kontingent, så barnet gratis kan deltage i foreningsaktiviteter i en aftalt periode. Der kan også være mulighed for at få dækket en del af egenbetalingen i forbindelse med f.eks. deltagelse i stævner og ture i Danmark.

Ordningen er målrettet børn:

  • hvor der i hjemmet ikke er økonomisk mulighed for at betale medlemsskab af en forening, og
  • hvor barnet socialt set ville have gavn og glæde af at være medlem af en forening, og
  • hvor barnet kan rummes i en forening uden særlige foranstaltninger.

Det er skolens ledelse, der kan udstede et fritidspas. Passet skal barnet have med til den forening, som barnet gerne vil meldes ind i.

Læs folderen om fritidspas.

Find en forening

Vil du finde en forening i Gladsaxe, så kig her:

Find en forening

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer