Regional pulje til idræt for handicappede børn

Gladsaxe Kommune støtter økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætstiltag for børn og unge med specielle behov. 14 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet og ordningen administreres og tilbud udvikles af Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Hvordan får man tilskud?


Forældre, institutioner, skoler, idrætsforeninger m.fl. kan søge om tilskud til et projekt som typisk kører i 2 år. Herefter kobles tiltaget op på en allerede eksisterende idrætsforening og åbnes op for alle, hvorimod det i projektperioden kun er åbent for borgere bosat i en af de 14 kommuner.
 

Læs mere om den fælles kommunale  idrætspulje på Dansk Handicap Idræts-Forbunds hjemmeside

Flere oplysninger om puljen fås ved henvendelse til: Dansk Handicap Idræts-Forbund, idrætskonsulent Ole Ansbjerg, telefon 29 46 50 14.


Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Gladsaxe Kommune, idrætskonsulent Pia Bagger, telefon 39 57 53 38.

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Tilskud og puljer