Lokaler til foreninger

Mangler din forening eller aftenskole et lokale?

Foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper kan låne lokaler til deres aktiviteter på blandt andet skoler, Gladsaxe Hovedbibliotek, Mørkhøj Bibliotek, Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8 samt idrætsanlæggene.

Fordelingen af lokaler sker efter Folkeoplysningslovens prioritering:

1. Handicappede
2. Aktiviteter for børn/unge under 25 år
3. Undervisning af voksne
4. Andre foreningsaktiviteter
5. Selvorganiserede grupper

Foreninger, der ønsker et lokale, de har haft i brug i sidste sæson, har fortrinsret.

Lokaler, der ikke er booket inden 1. maj, frigøres til andre ansøgere.

Idrætslokaler og -baner

Idrætslokaler og –baner fordeles for en sæson ad gangen.

Retningslinjer samt skemaer for ansøgning om lokaler findes på Foreningsportalen 

Sæsonudlån – udendørsbaner: ansøgningsfrist 15. januar.
Sæsonudlån – indendørsbaner samt weekendtider: ansøgningsfrist 1. marts.

Enkeltudlån
Ansøgninger sendes til FIG 1 måned før.

Øvrige lokaler – faglokaler, klasselokaler m.m

Øvrige lokaler udlånes både for en sæson og som enkeltstående udlån.
Ansøgningsfrist: 1. marts
Der er åbent for booking via Foreningsportalen i perioden 1. januar til 1. marts.
Alle får besked om reserverede lokaler senest 1. maj.

Enkeltudlån
Hverdage før kl. 16.00: Ansøgning sendes til skolen senest 14 dage før.
Hverdage efter kl. 16.00: Der skal ansøges via Foreningsportalen senest 14 dage før.
Weekend: Der skal ansøges via Foreningsportalen  senest 1 måned før.

Betaling for benyttelse af skolelokaler
Foreningerne skal kun betale for benyttelse af skolelokaler efter kl. 23.00, benyttelse af kantinekøkkener, samt i forbindelse med indkvarteringer.

Højgård og Søgård

Foreninger kan også benytte Højgård og Søgård til møder med mere. Læs mere om dette her: Højgård og Søgård

Selvorganiserede grupper

Registrerede selvorganiserede grupper kan få stillet kommunale lokaler gratis til rådighed til gruppens aktiviteter.

En selvorganiseret gruppe er en gruppe af borgere, der i fællesskab ønsker at dyrke en fælles aktivitet. Gruppen skal være åben, så andre interesserede kan deltage. Grupper kan godkendes til aktivitet på et enkelt anlæg og vil få tildelt lokaler efter sæsonfordelingen, hvor der er ledig tid.

Gruppen skal hovedsageligt bestå af borgere fra Gladsaxe Kommune. En repræsentant for gruppen skal være ansvarlig for lånet ved aflevering af sit cpr-nummer. Der må ikke opkræves betaling for instruktion eller anden aflønning.

Ansøgningsfrist: 1. marts via Foreningsportalen eller løbende, hvor der er ledig plads.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Lokalebooking

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 37
kultur@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Lokaler og pladser