Søger du bolig?

Står du uden bolig, kan en løsning være at søge bolig uden for hovedstadsområdet og i de øvrige storbyer. Her kan tiden være kortere og huslejepriserne lavere.

Find en lejebolig

Søger du bolig i Gladsaxe og omegn, kan du skrive dig op i en række boligselskaber og - hvis du er under uddannelse – på kollegier. Du kan også søge privat udlejning og fremleje via forskellige hjemmesider. 

Find en lejebolig

De fleste boligselskaber har oversigter, der hedder:

  • Ledige boliger nu
  • Boliger med kort ventetid” 

Links til boligselskaber

 

Linkd til hjemmesider, hvor der kan findes privat udlejning

 

Høje Gladsaxe 

Høje Gladsaxe har et udlejningsprincip efter andre kriterier end et ventelisteprincip, også kaldet fleksibel udlejning. Se mere her.

   

Værebro Park

Værebro Park har et udlejningsprincip efter andre kriterier end et ventelisteprincip, også kaldet fleksibel udlejning. Se mere her

   

Kan Gladsaxe kommune skaffe bolig? 

Kommunen kan kun i helt særlige tilfælde anvise en bolig. Du skal altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved aktivt at søge bolig, og lade dig skrive op i relevante boligselskaber, boligportaler m.v.

Gladsaxe Kommunes boligformidling formidler alene boliger til borgere, der helt akut mangler en bolig.

Krav for at få anvist en bolig 

For at få anvist en bolig, skal du som hovedregel:

  • Være borger i Gladsaxe Kommune
  • Have haft egen leje, andels- eller ejerbolig
  • Være i en akut opstået situation, som du ikke har kunnet forudse
  • Være skrevet op i mindst to boligorganisationer

Der foretages altid en helt individuel vurdering af, om man opfylder kriterierne for at komme på kommunens akutliste.  Boligformidlingen kan til enhver tid bede om dokumentation for at vurdere, om du opfylder kriterierne.

Hvordan gør jeg? 

Du skal ringe til Boligformidlingen på tlf. 39 57 57 77 mellem kl. 9.00 og 14.00 eller skrive til boligformidlingen@gladsaxe.dk.

Der findes ikke noget skema, du kan skrive dig op på.

Hvis du opfylder kravene til at få anvist en bolig 

Hvis du opfylder boligformidlingens kriterier, får du tilsendt et boligskema, som du skal udfylde og returnere til Boligformidlingen.

Du vil blive skrevet op til en passende bolig i hele Gladsaxe Kommune. Du har ikke mulighed for selv at bestemme, hvilken type bolig og i hvilket område, det skal være.

Afslår du et relevant tilbud fra Boligformidlingen, bliver du slettet af akutlisten. Har du søgt, men fået afslag på tilbud om en bolig, kan du ikke anke beslutningen til en anden offentlig myndighed.

Ventetid 

Selv om du bliver skrevet op, kan der gå tid inden du får anvist en bolig.

Som hovedregel kan du dog forvente, at du får anvist en bolig inden for seks måneder, hvis der ikke er særlige forhold i boligsagen.

Hver sag vurderes helt konkret. Det betyder, at Boligformidlingen vurderer, hvilken af de boliger, de har til rådighed, der passer til den enkelte borger.

Du bør også forsøge andre muligheder, mens du står på akutlisten.

Eksempler på hvornår du ikke kan få hjælp til en bolig via Gladsaxe kommune 

Eksempel 1:

Du kan ikke få hjælp til en akutbolig, hvis

  • du bor til midlertidig fremleje 
  • du bor i et tidsbegrænset lejemål
  • du bor midlertidigt hos en anden

I disse situationer er du som udgangspunkt ikke i en situation, der er akut opstået og uforudset.

Eksempel 2:

Hvis du skal fraflytte kollegium / ungdomsbolig efter endt uddannelse, skal du selv søge bolig. Situationen er ikke akut opstået og uforudset.

Eksempel 3

Som udgangspunkt kan du ikke få anvist en bolig, hvis du selvforskyldt er blevet sat ud af dit lejemål, f.eks. ved ikke at betale husleje eller på anden måde at have misligholdt din bolig. Situationen er ikke akut opstået og uforudset.

Lån til beboertilskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud. Klik herunder og læs mere om mulighederne.

Læs mere om mulighederne på borger.dk for at få boligstøtte og for at låne til boligindskud.

Byg og bolig