Kultur, natur og fritid

Planer indenfor naturområdet

Pleje af grønne områder

Gladsaxeliv

Indsatsplan for bjørneklo

Naturplan

Politik for kultur, fritid, idræt og folkeoplysning

Gladsaxe Kommune har fået en ny tværfaglig Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik 2013-2016.


Byrådet vil med denne politik understøtte det brede og mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv. For at sikre bedst mulig sammenhæng og helhed på kultur-, fritids- og idrætsområdet er Byrådets politik for kultur, fritid og idræt samtidig Byrådets politik for folkeoplysning. Områderne deler derfor enslydende og fælles temaer, visioner og målsætninger.

Læs den samlede Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik her

Læs den samlede Folkeoplysningspolitik her

Læs Udviklingsplan for idræts- og bevægelsesfaciliteter

Booking af lokaler for foreninger

Foreninger kan booke lokaler på skoler, idrætsanlæg mv. i foreningsportalen.

Tryk på knappen "søg ledige tider"

Foreningsportalen

Tilskud og puljer

Søg blandt de mange muligheder for at få støtte til kultur-, fritids- og idrætslivet i Gladsaxe Kommune

Tilskud og puljer
Planer, politikker og visioner