Affald og genbrug

Alle virksomheder i Gladsaxe Kommune skal håndterer deres affald:

Kom af med dit affald
I Gladsaxe Kommune har vi  flere forskellige ordninger, som din virksomhed skal eller kan benytte til at komme af med affaldet:

Genanvendeligt erhvervsaffald
Alle virksomhederne skal kildesortere og aflevere deres genanvendelig affald (papir, pap, glas, plast, metal, træ, genanvendeligt PVC-affald og genanvendeligt farligt affald) til genanvendelse. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde godkendte transportører og modtageanlæg.

Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald
Gladsaxe kommune har pligt til at anvise erhvervsaffald, som ikke er genanvendeligt. Det vil sige affald til deponi, til forbrænding og til specialbehandling.

Bygge- og anlægsaffald
Vær opmærksom på korrekt håndtering af dit bygge- og anlægsaffald

Farligt affald
Vær opmærksom på korrekt håndtering af dit farlige affald

Erhvervsaffaldsgebyr
Gladsaxe Kommune er lovmæssigt forpligtet til at opkræve erhvervsaffaldsgebyr.

Affaldstilsyn
Affaldsteamet fører jævnligt affaldstilsyn hos udvalgte virksomheder i kommunen. Normalt varsler vi affaldstilsynet 14 dage i forvejen, men nogle tilsyn foretager vi uanmeldt. På et affaldstilsyn ser vi på den fysiske håndtering af affaldet, og i fællesskab gennemgår vi hvordan affaldet håndteres og bortskaffes. Vi spørger bl.a. om hvilke transportører og modtageanlæg, der benyttes til de forskellige affaldstyper.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld genbrugsstation

Genbrugsstation tilmelding

For at din virksomhed kan benytte genbrugsstationen skal den være tilmeldt. Der kan både købes årskort og engangsbilletter

Tilmeld

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Problemer med afhentning af affald

Her kan du direkte fortælle kommunen, om de problemer du har haft i forbindelse med din affaldsafhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet, eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller blev der spildt affald på vejen.

Problemer med afhentning af affald

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøgning om dispensation

Ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan have en beholder.

Ansøg om dispensation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Reguler dit materiel på dagrenovation

Tilmelding, afmelding eller ændring af antallet af dine affaldsbeholdere

Reguler dit materiel på dagrenovation

Erhvervsaffaldsgebyr

Her kan du som virksomhed ansøge om at blive fritagelse for erhveraffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyr

Her kan du som virksomhed ansøge om at blive fritagelse for erhveraffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Ansøg om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning

Her kan du som virksomhed ansøge om at blive fritaget for at være en del af den kommunale indsamlingsordning.

Ansøg om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning

Ansøg om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning

Her kan du som virksomhed ansøge om at blive fritaget for at være en del af den kommunale indsamlingsordning.

Ansøg om fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute

Tømning uden for ordinær rute

Her kan du købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute.

Køb tømning uden for ordinær rute
Miljø, klima og affald