Ny sundhedsprofil i 2018 – se om du har modtaget spørgeskemaet

I marts 2017 modtager 2.450 gladsaxeborgere spørgeskemaet ’Hvordan har du det? Sammen med 105.000 andre borgere i kommunerne i Region Hovedstaden, bliver de bedt om at svare på spørgsmål om deres sundhedstilstand. Det er fjerde gang, at regionen, sammen med kommunerne, undersøger borgernes sundhedstilstand.

God forebyggelsesindsats

Resultaterne af undersøgelsen bliver brugt til at udarbejde en sundhedsprofil, som lanceres i begyndelsen af 2018. I Gladsaxe anvendes sundhedsprofilen til at planlægge kommunens forebyggelsesindsats og til at følge udviklingen i borgernes sundhed over tid.

Se udvalgte resultater af sundhedsprofilen 2013-2017 nedenfor.

Sundhedsprofil 2013 - 2017

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden gennemfører en sundhedsprofilundersøgelse hvert fjerde år af borgerne i regionen.

Gladsaxe Kommune anvender disse sundhedsprofiler i forbindelse med planlægning og prioritering af sundhedsindsatser til borgerne. De forskellige temaer i sundhedsprofilen bliver belyst ved hjælp af data indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” 

Sundhedsprofilen

Den senest offentliggjorte sundhedsprofilundersøgelse blev gennemført i 2013 og indeholder fakta om kost, rygning, alkohol, motion med videre.

Gladsaxe Kommunes sundhedsprofil

Overordnet set viser sundhedsprofilen, at Gladsaxe Kommune på langt de fleste områder ligner regionsgennemsnittet. Det betyder, at Gladsaxe Kommune, ligesom resten af regionen, har en række sundheds- og forebyggelses udfordringer i forhold til områderne kost, rygning, alkohol og motion.

Kost

9 % af borgerne i Gladsaxe Kommune har meget usunde kostvaner (i 2010 var det 11 %). Over halvdelen af disse ønsker at ændre sundhedsadfærd.

Rygning

I Gladsaxe Kommune er forekomsten af dagligrygere 16 % (i 2010 var det 19 %). Blandt rygerne i Gladsaxe er der hele 73 % som siger, at de gerne vil kvitte cigaretterne, og 43 % af rygerne vil gerne have hjælp til det.

Alkohol

9 % af borgerne i Gladsaxe Kommune overskrider Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på 14 ugentlige genstande for kvinder og 21 for mænd (i 2010 var det 12 %).

Fysisk aktivitet

En stor andel af borgerne i Gladsaxe Kommune er fysisk inaktive. Omkring 32 % bruger under en halv time dagligt i fritiden på moderat til hård fysisk aktivitet (i 2010 var det 31 %). Samtidig sidder 30 % stille mere end fire timer om dagen i fritiden (i 2010 var det 27 %). To tredjedele af de borgere, som er fysisk inaktive, ønsker at få mere bevægelse ind i deres hverdag.

Overvægt

Ca. 46 % af borgerne i Gladsaxe Kommune er enten overvægtige eller svært overvægtige (i 2010 var det 44 %)

Gladsaxe Kommune er allerede godt i gang

Med Sundhedspolitikken for Gladsaxe Kommune, der blev revideret i 2015, er kommunen allerede godt i gang med det sundhedsfremmende arbejde. I kommunens Sundhedspolitik er der i forvejen fokus på netop de områder, som sundhedsprofilen peger på som væsentlige.

Det videre arbejde

Resultatet af sundhedsprofilen vil komme til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med revisionen af Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik hvert fjerde år. I sundhedsprofilen 2013 anbefales det, at kommunerne i højere grad arbejder med strukturelle forebyggende tiltag, det vil sige, at der gennem regulering, tilbud og forbud skal skabes rammer, så det bliver nemmere for borgerne at træffe sunde valg i hverdagen.

Sundhedsprofilen giver Gladsaxe Kommune et billede af de sundhedsmæssige problemstillinger kommunen står overfor. Den giver dermed kommunen mulighed for at tilpasse de sundhedsmæssige indsatser til de områder, der har størst behov og bedst potentiale for forandring.

 

Social og sundhed