Tilladelser og gebyr

Hvis du er i tvivl om hvilken type tilladelse dit byggeri kræver, så fortvivl ikke. Her finder du hjælp til de forskellige typer for tilladelser der findes indenfor byggeriet. Du kan også se hvad det koster at få en tilladelse.

Hvis du allerede føler dig hjemme i loven, kan du gå direkte til Byg og Miljø og sende din ansøgning, ellers kan du finde hjælp i venstre side

Forhåndsdialog

Hvis du ønsker at tale med os inden du går i gang, har du mulighed for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Denne første dialog er gratis.

For at booke et møde skal du sende os en mail på byggesag@gladsaxe.dk og anmode om en forhåndsdialog. Du skal samtidig vedhæfte følgende materiale

  • Beskrivelse af hvad du ønsker at tale om
  • Råskitse over projektet. Der er ikke krav om kvaliteten, men vi skal kunne se hvad du mener

Efter vi har modtaget din mail vil du blive kontaktet af en byggesagsbehandler med henblik på at aftale et møde.

Hvad koster sagsbehandling

Gebyret beregnes efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen, timeprisen for byggeprojekter som er omfattet af byggeloven.

For sager modtaget senest 31. december 2016 er timeprisen 641,00 kroner.
For sager modtager efter 1. januar 2017 er timeprisen 656,00 kroner.

Gebyrerne er pristalsregulerede og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Iht. lov nr. 640 af 12. juni 2013 kapitel 3A § 15 A stk. 8 § 28, stk. 1 affattes således:
Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug.

Se loven på retsinformation

Skal du bygge?