Selvskadende adfærd - X-it

X-it er Familie- og Ungecentrets tilbud til unge, der udviser selvskadende adfærd

Ved selvskadende adfærd menes:

  • Cutting
  • Spiseforstyrrelser, fx. overspisning, spisevægring o.lign.
  • Selvmordsforsøg
  • Problematisk og/eller eskalerende forbrug af rusmidler, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy, alkohol m.m.

Tilbuddet henvender sig også til andre professionelle, der arbejder med unge der er i risiko for at udvikle selvskadende adfærd.

Formålet med indsatsen er primært at:

  • Bringe den unge i en sådan trivsel, at den selvskadende adfærd reduceres og afvikles.
  • Den unge i højere grad bliver i stand til at anvende andre strategier end selvskadende adfærd.
  • Arbejde på inklusion af de unge i skole, uddannelse og beskæftigelse.
  • Optimerer netværkets muligheder for en tidlig indsats fx gennem undervisning og sparring.

Tilbuddet er samtalebaseret og tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til den unge, dennes familie samt netværket i de konstellationer som matcher familiens behov. Der kan ligeledes tilbydes støttende indsats ift. netværket omkring den unge, i form af undervisning og sparring.

Tilbuddet er til unge fra 13-18 år, deres familier, skoler, klubber, Familieafdelingen, PPR, UU-nord, Jobcenter, Rusmiddelcentret, SSP og andre parter der måtte være relevante i forhold til samarbejdet omkring den unge og dennes familie.

Kontakt

Familie- og Ungecenter

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 49 00
gfuc@gladsaxe.dk

Støtte til unge