Projekter i Bagsværd

Gladsaxe Kommune giver mulighed for omdannelse i Bagsværd.

En helhedsplan for Bagsværdlund - den gamle Bagsværd Skole

Visionen for området ved gamle Bagsværd Skole er, at den skal omdannes til et grønt og attraktivt boligområde. Helhedsplanen for området beskriver, at boligerne skal udføres som rækkehuse i 2-3 etager, der omkranser en fælles grøn fælled i midten af området. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupsvej kan der bygges lidt højere i 2-5 etagers standbebyggelser. her bliver der mulighed for både erhverv og etageboliger. Efter en navnekonkurrence blev områdets nye navn, Bagsværdlund, vedtaget.
Læs mere om Bagsværdlund


En helhedsplan for Bagsværd Bypark

Visionen for Bagsværd Bypark er, at det skal blive til et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.
Læs mere om Bagsværd Bypark


Bagsværd Bymidte

Byrådet har den 20. december besluttet at sende Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte i høring. Høringen er fra den 9. januar 2018 til og med den 6. februar 2018. Det er hensigten at Byrådet endelig vedtager Helhedsplanen i marts 2018.

Byrådet har tilbage i 2009 fastsat en vision for Bagsværd Bymidte. For at realiserer visionen er der udarbejdet et forslag til en Helhedsplan for Bagsværd Bymidte, der skal komme med et bud på, hvad der skal til for at skabe en levende bymidte i Bagsværd.

Tegnestuen Vandkunsten har i samarbejde med ViaTrafik udarbejdet Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte. 

Helhedsplanen skal sætte den overordnede retning for udviklingen af Bagsværd Bymidte. Helhedsplanen er ikke en detaljeret plan, men det udgangspunkt som efterfølgende planer skal tage udgangspunkt i. Med andre ord skal helhedsplanen ses som en række principper og retningslinjer for udviklingen af Bagsværd Bymidte.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i et ønske om at gøre Bagsværd Bymidte mere grønt. I opstartsfasen har der været afholdt en workshop i Bibliografen med Byrådet, Handelsforeningen Bagsværd, Bibliografen, andels- og ejerforeninger samt borgerpanelet i Bagsværd Bymidte. Derudover var en gruppe borgere, der tidligere har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i det videre arbejde, inviteret med på workshoppen. På workshoppen blev første udkast af Helhedsplanen præsenteret. Der var generelt stor tilslutning til forslaget, og Vandkunsten har efterfølgende arbejdet videre ud fra det udgangspunkt.

Realisering af Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte er en længerevarende proces, der vil strække sig over flere år. Der er afsat 4. mio. kr. til tiltag i år 2018. Realisering af den resterende del vil kræve, at der afsætte midler i det kommunale budget. Derudover er der en del andre projekter, der påvirker en realisering af Helhedsplanen, som fx det kommende klimaprojekt i Bymidten. Derudover vil en realisering af Helhedsplanen på visse steder kræve, at det sker i et samarbejde med grundejere og detailhandlen. Handlingsplanen skal derfor kun ses som en foreløbig handlingsplan med nogle vejledende årstal. Handlingsplanen fungerer som et bilag til Helhedsplanen.

Se Helhedsplanen her

Læs mere om visionen for Bagsværd Bymidte fra 2009 

 

 

Byplanlægning