Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Torsdag 21. december 2017

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18 stk. 1 til opsætning af Accespoint-master langs Farumbanen

Læs mere

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Tirsdag 10. oktober 2017

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

Læs mere

Nyt fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Tirsdag 10. januar 2017

Afgørelse efter Vandløbsloven

Fællesregulativet blev påklaget og afventer nu endelig afgørelse i Miljø- Fødevareklagenævnet.

 

Læs mere
Parker og Naturområder