Gravetilladelser

Her kan du finde link til elektronisk ansøgningsformular og finde vejledninger og gode råd til graveansøgninger.


Graveansøgning

Ansøgning skal sendes via www.virk.dk, som bruges i Gladsaxe Kommue.

HUSK der altid skal indtegnes hvor graveområdet er, hvis det ikke er muligt, skal der som minimum vedlægges en tegning eller kortbilag over graveområdet. Her kan laves et kortudtræk fra kommunens hjemmeside.

Kommunen stiller som krav, at der skal skydes under veje og cykelstier, så vidt det er muligt.

Husk også inden der graves, at skal der hentes ledningsoplysninger i Ledningsejerregistreret (LER) som kan findes via www.ler.dk.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Vej- og gravearbejder