Brug af vejareal

Hvis du vil bruge en vej, sti eller plads for eksempel til at holde et arrangement eller til at stille en container op eller opstille byggematerialer med videre, kræver det en tilladelse fra Veje og Trafik, som er vejmyndighed i kommunen.

Ansøg om tilladelse.

virk.dk kan du søge tilladelse til anvendelse af vejareal til eksempelvis opstilling af container, oplag af byggematerialer, opsætning af plakater m.v. (dog ikke valgplakater, hvor der gælder særlige regler) Klik på dette link for at komme direkte ind, hvor du kan søge. Du vil herefter få svar fra Byafdelingen - Veje og Trafik.

Du kan ligeledes søge tilladelse til brug af vejareal til eksempelvis vejfest eller andre udendørsarrangementer på en kommunal plads eller park. Klik på dette link for at komme direkte ind, hvor du kan søge. Du vil herefter få svar fra Byafdelingen - Veje og Trafik.

Det er vigtigt, at vedhæfte et pdf-dokument, der eksempelvis beskriver stilladsopsætning + nødvendig vejafmærkning.

Vejledning

Læs vejledningen og få overblik over, hvilke regler der gælder for brug af kommunens offentlige tilgængelige arealer:

Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer.

I vejledningen finder du næsten al information om brug af kommunens veje, stier og pladser, uanset hvilket formål du har med at bruge vejarealet. Hvis du ikke kan finde det, du søger, er du velkommen til at kontakte Veje og Trafik veje@gladsaxe.dk

Læs også om, hvordan du søger om gravetilladelse og læs vejledninger til graveansøgninger..

 

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Veje og trafik