Børn- og Ungeudvalget

Byrådet nedsætter et Børn- og Ungeudvalg efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogiskpsykologisk sagkyndig, der udpeges af Statsforvaltningen. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Efter en lovændring i 2009, kan ethvert medlem af Byrådet udpeges til Børn- og Ungeudvalget - også selvom denne samtidig måtte sidde i det/de stående udvalg, der behandler sager på det sociale område. Der gælder således ikke fremover et generelt forbud mod at behandle sager om samme person eller personer i forskellige udvalg.

Medlemmer

Serdal Benli (F), formand
Stedfortræder: Susanne Palsig (F)

Eva Nielsen (A), næstformand
Stedfortræder: Kristine Henriksen (A)

Dommer Anne Berg, medlem

Børnesagkyndige Grethe Kragh-Müller, medlem

Børnesagkyndige Bente Sylvest-Johansen, medlem
 

Udvalg