Elever stiller skarpt på fremtidens skole

110 elevrådsmedlemmer fra Gladsaxe Kommunes 5. – 10. klasser gav deres input til udviklingen af fremtidens skole

Tirsdag den 15. November 2016 var 110 elevrådsmedlemmer fra Gladsaxe Kommunes 5. – 10. klasser samlet i Grønnemose Skoles festsal for at give deres input til udviklingen af fremtidens skole.

Da borgmester Karin Søjberg Holst (A) og skolechef Michael Mariendal havde budt velkommen, blev eleverne guidet gennem dagen af eksperter i borgerinddragelse, byudvikling og innovation.


Borgmesteren bød velkommen til Fremtidens Skole elevrådsdag

Læs også Gladsaxe Bladets artikel om elevrådsdagen

Ideudvikling i Virtual Reality
Inddelt i grupper på tværs af skoler og årgange udarbejdede eleverne ideer og visioner til, hvordan de fysiske læringsmiljøer kan se ud og indrettes, og hvordan skolen i højere grad kan samarbejde med det omkringliggende lokalsamfund. Desuden var temaerne Medborgerskab og Digitale læringsmiljøer i fokus. 

Grupperne cirkulerede mellem forskellige værksteder, blandt andet Virtual Reality, Digital fabrikation, Pitch og Feedback. Efterfølgende tegnede, byggede og filmede de en prototype af deres ide, som sidst på dagen blev præsenteret for resten af salen.

Globalisering, fællesskab og samarbejde
Der blev produceret en perlerække af kreative, gennemarbejdede ideer. Én gruppe ønskede, at man i skolen kunne være tilstede digitalt - for eksempel over Virtual Reality eller Skype - i andre lande og derigennem opøve større kulturel forståelse, sproglige kundskaber og kommunikative kompetencer.

- Men selvfølgelig skal man stadig have idræt og kreative fag sammen med sin klasse her i Danmark, så man bliver god til at samarbejde og være en del af et fællesskab, understregede gruppens medlemmer, da de præsenterede deres ide.

Nye læringsmiljøer og flere udfordringer
En anden gruppe gjorde op med det traditionelle klasselokale, hvor der undervises i dansk, matematik og historie i samme lokale. Hvert fag skulle i stedet have sit eget lokale, hvor væggene var plastret til med plakater og andre materialer fra det pågældende fag. Med andre ord skulle omgivelserne være inspirerende og understøtte det indhold, der blev undervist i.

Gruppen foreslog også at rykke nogle fag udenfor, så eleverne skulle bevæge sig fra klasse til klasse og eventuelt løse opgaver undervejs.

- Det er simpelthen for kedeligt og ensformigt at sidde det samme sted hele dagen, vi har brug for nogle nye læringsmiljøer og udfordringer, lød det fra gruppen, der i øvrigt fik deres ide kåret som dagens bedste.

En sjov og afvekslende skoledag
Elevrådsdagen gav anledning til at inddrage eleverne i udviklingen af Fremtidens Skole. De øvede sig i at arbejde kreativt med visioner, ideudvikling og formidling af et produkt gennem tekst, billeder og prototyper.

Derudover havde de en sjov og afvekslende dag sammen med elever fra andre skoler og årgange.

Alle ideer bliver samlet og inddraget i det videre arbejde i udviklingsindsatsen Fremtidens Skole.

Læs mere om Fremtidens Skole her

Se video fra dagen herunder

Borger