Borgmester giver blomster til Bydelsmødre

Kvinder i Værebro Park går foran

 

De 7 bydelsmødre fra Værebro Park hædres af Borgmester Karin Søjberg Holst (A)

7 kvinder i Værebro Park har gennemført den 15 uger lange uddannelse som bydelsmødre. Kvinderne er blevet undervist i sundhed, samarbejde, samfund, sprogudvikling, ligestilling, kommunikation, psykologi og politik.  

Taler 2-3 forskellige sprog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                De 7 kvinder kan noget særligt. Hver kvinde taler 2-3 forskellige sprog. Tilsammen behersker de 6 forskellige sprog foruden dansk. Kvindernes opgaver bliver at hjælpe andre kvinder med mange forskellige ting. For eksempel at agere tolk, hjælpe med at skabe større netværk for kvinderne og større forståelse for samfundet og den danske kultur.

Brobyggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Borgmesteren overrakte tirsdag diplomer og blomster til de 7 kvinder. - ”I har nogle særlige styrker med jeres forskelige baggrund hver især, hvad enten den er arabisk, somalisk eller indisk. Nu kan I fungere som brobyggere for andre kvinder i boligområdet. For nu er I godt rustet til at rådgive og vejlede andre kvinder,”-  sagde borgmester Karin Søjberg Holst (A) i sin tale til kvinderne.

Bydelsmødre gavner samfundet                    

Der er behov for de 7 kvinders hjælp mange steder: For eksempel ved forældremøder og arrangementer i børnehuse og skoler.  Bydelsmødrene gavner samfundet som helhed, samt kvinderne selv og jeres familier.Projektet Værebro Park er en del af det store landsdækkende projekt Bydelsmødrenes Landsorganisation.

Borger