Fart på vækst og beskæftigelse i Gladsaxe

Gladsaxe er en regional vækstmotor. En ny analyse fra Center for Vækstanalyse viser, at værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe er steget med 35 procent siden 2010 og kraftigere end i Region Hovedstaden generelt og i resten af landet.

Det går godt for virksomhederne i Gladsaxe. Rigtig godt. Det viser en ny analyse, VækstVilkår 2016, fra Center for Vækstanalyse, lavet for Væksthus Hovedstadsregionen.

Analysen viser, at værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe Kommune er steget med 35 procent siden 2010. Det er en kraftigere stigning end i Region Hovedstaden og hele landet. Værdiskabelsen er den merværdi, som en virksomhed skaber, når den producerer.

De private virksomheders værdiskabelse i Gladsaxe er regionens højeste. Den er i gennemsnit øget med 6,2 procent årligt siden 2010, hvilket ligger langt over gennemsnittet i Region Hovedstaden og resten af landet. Her ligger stigningen i værdiskabelsen på henholdsvis 1,4 og 1,0 procent.

Skaber velfærd og nye jobs
Værdiskabelsen i Gladsaxe svarer til, at hver medarbejder i den private sektor i gennemsnit skaber en merværdi på 1 million kroner om året, når de går på arbejde. Virksomhedernes og medarbejdernes gode evne til at skabe merværdi giver nye arbejdspladser. Derfor er beskæftigelsen i den private sektor i Gladsaxe også steget med 25,6 procent siden 2010.

- Vi investerer meget i at være en god erhvervskommune og vil med vores nye erhvervspolitik skabe god velfærd for virksomheder. Derfor kan jeg næsten ikke få armene ned over, at det går så godt for vores virksomheder, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Letbane skaber investeringer og vækst
Analysen viser, at udviklingen især drives af virksomhederne inden for erhvervsservice, industri og transport. Industrien i Gladsaxe har sikret beskæftigelse til 39 procent flere lønmodtagere siden 2010, svarende til knapt 3000 fuldtidsstillinger. Gladsaxe har 100 industrivirksomheder, men det er de store eksportgiganter som Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, der leverer en solid del af væksten.

- Vi er en robust og mangfoldig erhvervskommune, så selv om Novo Nordisk har haft det svært i 2016, forventer vi en fortsat høj vækst i de kommende år, ikke mindst på grund af den kommende letbane, der tiltrækker virksomheder og investorer, siger borgmester Karin Søjberg Holst.

Trækker alle med i vækst-sporet
De flotte tal glæder også Gladsaxe Kommunes erhvervsudviklingschef, Freja Ludvigsen. Den høje vækst betyder, at Gladsaxe Kommune kan gøre endnu mere for virksomhederne.

- Derfor sætter vi også ind med en særlig indsats for at trække vores mange små og mellemstore virksomheder med op i vækst. I 2017 besøger vi for eksempel 50 lokale virksomheder for at høre om deres ambitioner og hjælpe dem med at finde vej til viden, vejledning og finansiering, der kan realisere deres vækstpotentiale, siger hun.

Gladsaxe Kommune har med en ny erhvervspolitik sat særlig fokus på at styrke iværksætterne i kommunen, og analysen viser også en kraftig stigning i antallet af nye virksomheder.

Læs hele rapporten VækstVilkår 2016

 

 

 

 

Borger