Trafikomlægning på grund af byggeri ved Buddinge St. fra den 23. april 2017.

På grund af byggeri på busterminalen ved Buddinge St. lukkes terminalen for busser fra den 23. april 2017.

Der bygges nyt kontor over pladsen og der anlægges samtidigt en ny busterminal, byggeriet forventes at vare ca. et år.

Da det nye kontor bygges over den nuværende busterminal, lukkes terminalen i byggeperioden og buslinjerne 6A, 200S og 250S flyttes til midlertidige stoppesteder på Klausdalsbrovej. Linje 68 vil fra den 23. april køre ad en omlagt rute ad Buddinge Hovedgade og vil i perioden derfor ikke betjene Buddinge St.

Af hensyn til trafiksikkerheden og bussernes fremkommelighed ensrettes Klausdalsbrovej i retning mod Buddinge Hovedgade mellem indkørslen til busterminalen og Kvikmarken, der henvises til omkørsel ad Buddinge Hovedgade. Cyklister og gående vil i perioden kunne benytte strækningen i begge retninger.

Fakta:

Linje 68 Fra den 23. april bliver linje 68 omlagt så linjen ikke betjener Buddinge St. Fra Kildebakke St. kører linjen ad Solnavej – Kildebakken – Kildebakkegårds Allé – Søborg Hovedgade - Buddinge Hovedgade og videre ad normal rute, og samme ændring i modsatte retning.  Ændringen medfører minutjusteringer i køreplanen alle dage. Hvis du skal med S-toget henvises til Kildebakke St. eller til at skifte til linje 6A til Buddinge St. ved Gladsaxe Rådhus.

Linje 6A, 200S og 250S Vil fra den 23. april få stoppested på Klausdalsbrovej, hvorefter de vil køre ad Buddinge Hovedgade og videre ad normal rute.

Borger