Ny og mere borgervenlig Borgerservice

Onsdag åbnede det nyombyggede Borgerservice på rådhuset. Borgerservice har i løbet af foråret gennemgået en større renovering og modernisering af ekspeditionslokalet og forhallen.

Renoveringen af Borgerservice har sikret et mere moderne og tidssvarende udtryk, og den understøtter samtidig selvbetjening, tidsbestilling - og ikke mindst diskretionen.

- Tidligere brugerundersøgelser af tilfredsheden med Borgerservice viser, at der var et ønske om at forbedre forholdene i Borgerservice og herunder at sikre en bedre diskretion, fortæller borgerservicechef Mark Jensen.

Rådhusforhallen har fået nye og spændende møbler, der er mobile, så forhallen fortsat kan bruges til at de mange aktiviteter i løbet året. Der er samtidigt skabt en bedre arkitektonisk sammenhæng i farver og møbler, så forhal og ekspeditionslokale hænger sammen.

- Den største ændring i forhold til den gamle Borgerservice er nok, at ventearealet er rykket til forhallen, så der ikke er ventende i ekspeditionslokalet. Det skal blandt andet være med til at sikre, at borgerne oplever en øget diskretion, siger Mark Jensen.

At ventearealet er flyttet til forhallen betyder også, at diverse informationer om for eksempel Danmarksturene, dagsordner til Byrådsmøder og lignende nu vil være at finde i forhallen ved informtionsbordet eller ved indgangen til Byrådssalen.

Borger