Gladsaxe får ny borgmester 10. juli

Gladsaxes borgmester gennem knap 15 år, Karin Søjberg Holst (A), som tidligere på året meddelte, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget 21. november, har valgt at stoppe som borgmester 10. juli. Hendes efterfølger bliver den nuværende formand for Seniorudvalget, Trine Græse, som er Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat.

Karin Søjberg Holst har være medlem af Gladsaxe Byråd i knapt 40 år. I alle årene har hun enten været udvalgsformand eller borgmester. En af hendes store mærkesager er den kommende letbane langs Ring 3, hvor hun sidder som næstformand i bestyrelsen for Hovedstadens Letbane.
 
- Det har været et fantastisk liv i folkestyrets tjeneste, hvor jeg har haft det privilegium at være med til at udrette noget for andre – sammen med andre. Jeg har altid lagt vægt på at arbejde for brede, politiske løsninger. Derfor vil jeg gerne takke alle borgere, foreninger, virksomheder og andre, jeg har samarbejdet med i årenes løb til gavn for Gladsaxe. Og jeg er stolt over at kunne efterlade en kommune med en robust økonomi, høj velfærd til borgerne og godt samarbejdsklima i Byrådet, siger Karin Søjberg Holst.
 
Karin Søjberg Holst bliver siddende i Gladsaxe Byråd valgperioden ud.

Borger