Selvkørende busser på vej til Gladsaxe

Gladsaxe er med i et nyt projekt, der næste år skal teste selvkørende busser udvalgte steder langs den kommende letbane.

Når Hovedstadens Letbane kommer til Gladsaxe i 2025, er det drømmen, at selvkørende busser skal få passagererne nemt og hurtigt fra letbanestationerne til deres arbejdsplads eller hjem. Gladsaxe deltager i nyt projekt, der meget snart kan gøre drømme til virkelighed.

Fleksible og bæredygtige
Selvkørende busser skal sikre, at fremtidens kollektive transport hænger bedre sammen, er mere fleksibel og bæredygtig. De kører nemlig på el, er støjsvage og kan køre ofte og på strækninger, hvor bemandede busser ikke kan komme frem. De bruger en kombination af GPS, infrarød laser, 3D-kameraer, der aflæser vejskilte, og sensorer, der måler hvor bussen er på vejen, til at komme sikkert frem.

- I LOOP CITY arbejder vi hele tiden for at skabe intelligent byudvikling langs den kommende letbane. Og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan teste selvkørende busser langs den kommende letbane. Man skal forestille sig byen som en menneskekrop, hvor letbanen er hovedpulsåren, der transporterer mange mennesker på en gang fra station til station. Selvkørende busser er et fantastisk supplement til letbanen til at flytte borgerne de sidste kilometer til og fra stationen arbejdspladsen og hjemmet, siger Trine Græse, der udover at være borgmester i Gladsaxe også er formand for de 10 LOOP CITY-kommuner langs letbanen.

Rappe busser langs letbanen
Projektet, som Gladsaxe er med i, har navnet: Transforming Urban Planning Providing Autonomous Collective Mobility, TUPPAC, går blandt andet ud på at teste busserne i to områder to områder langs Letbanen -  i Lyngby og Albertslund. Projektets budget er på 31,4 millioner og er finansieret af EU, og blev muliggjort af en ændring i færdselsloven i juli, der gav mulighed for kontrollerede forsøg med selvkørende køretøjer på offentlige veje. TUPPAC er et samarbejde mellem Gladsaxe, Albertslund, busselskabet Nobina, IBM, DTU, RUC, det grønne udviklingspartnerskab Gate 21, og byudviklingssamarbejdet for Ring 3-området, Loop City. Hovedstadens letbane er lige nu i udbud og første spadestik forventes taget i 2018.

Se borgmester og LOOP City-formand Trine Græse prøve en tur i en af de nye selvkørende busser i klippet nedenfor.

Borger