Sanselabyrint lærer elever om kulturhistorie

Kælderen under Mørkhøj Kirke har i november måned været omdannet til en "læringslabyrint", hvor skoleelever fra Gladsaxe og Herlev har lært om kulturhistorie og samtidig fået sig én på opleveren.

I november måned har 32 klasser fra Gladsaxe og Herlevs skoler besøgt kælderen under Mørkhøj Kirke.  

Anledningen var en læringslabyrint udviklet af billedkunstner Maria Lau Krogh og skuespiller Ruth Lerches i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og Mørkhøj Kirke. Labyrinten bruger virkemidler fra teaterverdenen til at lære eleverne noget om middelalder, reformation, renæssance og livsfortælling.

- Vi har valgt at lave en sanselabyrint inspireret af det, der hedder sensorisk teater. Her arbejder man med indlevelse, medleven, sansning og erindring gennem fortælling, siger Anne-Sofie Aabenhus, der er projektleder i Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev. Hun fortæller, at målet med projektet er at give eleverne sansebårne erfaringer med fortællingen om reformationen. Eleverne arbejder med emnet i klassen, og i labyrinten får de knyttet deres faglige viden til en række sanseoplevelser. Det gør emnet mere nærværende og åbner for en række livsfilosofiske spørgsmål som: ”Hvad var man bange for i middelalderen, og hvad er vi bange for i dag?” Eller: ”Hvad skabte forandringer i kultur og religion i middelalderen og hvad skaber forandring i dag?”

- Denne læringsform er med til at udvikle elevernes kreative syn på verden og åbner muligheden for, at tingene kan se ud på en anden måde, end de lige forventede, siger Anne-Sofie Aabenhus.

Jeg kan se, at fagstoffet fæstner sig bedre hos mine elever,
fordi det er en totaloplevelse, meget visuel og auditiv
.”

- Kirsten Christoffersen, lærer i 4.B på Vadgård Skole

Artiklen fortsætter under billederne.

Vi husker det, der gør indtryk

I den 500 kvadratmeter store labyrint kunne eleverne koble deres viden til konkrete oplevelser. Anne-Sofie Aabenhus og hendes kolleger i Folkekirkens Skoletjeneste Mette Hemmingsen og Anne Rosenskjold ledte en klasse ad gangen igennem labyrinten. Her bød lydkulissen på heste, tordenvejr og munkesang, mens den visuelle del blandt andet bestod af lys, mørke, farver, masker og en tur gennem skærsilden. Undervejs fik eleverne fortællinger om Martin Luther, livet i et kloster og hvorfor der lå en ægte mumificeret ræv på et stykke rødt velourstof.

Artiklen fortsætter under billedet.

Som forberedelse til besøget i Mørkhøj Kirke har eleverne i skolen arbejdet med blandt andet historie, kristendom og dansk. For en række klasser startede projektet allerede før sommerferien, hvor de deltog i en billedkunstworkshop.

- Vi havde inviteret billedkunstner Maria Lau Krogh og skuespiller Ruth Lerches herud, som sammen med os fra Skoletjenesten og seks klasser lavede masker, tordenskyer og resten af kulissen, og efterfølgende udviklede vi sammen labyrinten og manuskriptet, siger Anne-Sofie Aabenhus.

Musik og munke

Målgruppen var 1. til 6. klasse, og umiddelbart kan man tænke, at reformation og renæssance ikke er det mest oplagte fagstof for de yngste elever.

- Men i labyrinten lærer eleverne ikke kun om reformationen, de lærer også om munke, kristendom, musik og får lov at høre nogle spændende fortællinger, forklarer Anne-Sofie Aabenhus og fortsætter:

- Ud over den fagfaglige læring, får eleverne en række andre kompetencer bragt spil i et kulturforløb som dette… for eksempel måden de er sammen på, præsenterer for hinanden og lytter til hinanden – de får en oplevelse sammen, som de kan referere tilbage til i undervisningen.

Det var sjovt, fordi vi lærte noget nyt. Jeg vidste ikke, at Martin Luther findes, det gør jeg nu. Det var også lidt uhyggeligt nede i skærsilden. Og så var det sjovt at optræde.”

- Elev  i 4.B på Vadgård Skole

Det 21. århundredes kompetencer

Anne-Sofie Aabenhus og resten af Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev håber, at pædagoger og lærere vil hente hjælp og inspiration hos dem til at arbejde videre med lignende læringsmiljøer hjemme på skolerne.

Gladsaxe Kommune arbejder i udviklingsindsatsen Fremtidens Skole på at nytænke folkeskolerne og skabe læringsmiljøer, der understøtter elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer. I den forbindelse kan arbejdet med sanselabyrinter og lignende alternative læringsmiljøer være oplagt, da eleverne her bringer de kompetencer i spil, vi i Gladsaxe har fokus på:

  • Medborgerskab
  • Kreativ og innovativ tænkning
  • Kommunikation
  • Kritisk tænkning og problemløsning
  • Samarbejde
  • Alsidige personlige, sociale kompetencer

Folkekirkens Skoletjeneste har igennem 11 år udviklet undervisningsforløb for skolerne i Gladsaxe og Herlev.
Læs mere her.

 

Borger