Letbanen skaber jobs

Letbanen forventes at skabe over 2.000 nye faglærte og ufaglærte jobs i bygge- og anlægsbranchen i Storkøbenhavn over de næste 4-5 år, siger ny Cowi-rapport. Jobcenter Gladsaxe arbejder målrettet for at Gladsaxes ledige får del i jobfesten.

Jobcenter Gladsaxe er med i samarbejdet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen, der blandt andet arbejder for, at nogle af de mange jobs, som anlægningsfasen af Hovedstadens Letbane forventes at skabe, kan udfyldes af ledige Gladsaxe-borgere.

Der vil ifølge en ny Cowi-rapport blive brug for over 2.000 arbejdere på letbanearbejdet. Især ufaglærte struktører, men også elektrikere, smede, chauffører, konstruktører, teknikere, VVS’ere, murere, tømrere og malere.

- Ved at opkvalificere ledige fra Gladsaxe, vil vi understøtte at så mange af dem som muligt kommer i arbejde på de nye byggeprojekter. Samtidig kan vi, i tæt samarbejde med de andre jobcentre, være med til at gøre noget ved manglen på ufaglært og faglært arbejdskraft i Storkøbenhavn, siger beskæftigelseschef i Gladsaxe Katrine Birk.

Stort regionalt samarbejde
I projektet Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen samarbejder jobcenteret med Hovedstadens Letbane, Sydhavnsmetroen og Nyt Hospital Nordsjælland, entreprenørerne på de tre projekter, samt Region Hovedstaden, LO-Hovedstaden, og andre jobcentre og a-kasser i Region Hovedstaden og Nordsjælland.

Samarbejdet er finansieret af det erhvervspolitiske partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, Greater Copenhagen. Projektet skal understøtte at der kan findes kvalificeret ledig arbejdskraft til anlæggelsen af de tre projekter, der i alt forventes at skabe over 8.000 faglærte og ufaglærte jobs inden for bygge- og anlægsområdet.

Inden for de seneste fem år er tusinder af kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte og efterlønnere allerede kommet i beskæftigelse i byggebranchen, gennem lignende målrettede indsatser.

Dansk arbejdskraft
Store byggeprojekter bruger ofte udenlandske entreprenører med mange timelønnede udenlandske arbejdere til bygge- og anlægsarbejde, og kommer derfor ikke altid danske arbejdere til gode.

Men i forbindelse men anlæggelsen af Hovedstadens Letbane, forventes det ifølge Cowi-rapporten at danske entreprenører står for mange af opgaverne, blandt andet anlæggelsen af stationerne. Det er primært danske entreprenører der har budt på anlægsopgaverne.

Desuden er der indskrevet sociale klausuler i kontrakterne i anlægsbyggeriet på letbanen, der stiller krav om danske løn- og arbejdsvilkår. Hvis ikke kravene overholdes, kan samarbejdet med den pågældende entreprenør i sidste ende stoppes.

Udover de jobs, der skabes i forbindelse med selve bygningen af letbanen, forventes letbanen at skabe op mod 36.500 nye arbejdspladser frem mod 2032.

Borger