Praktikanter laver film om fremtidens skole i Gladsaxe

Studerende fra UCC's særlige linje Future Classroom Teacher viste fredag film fra deres praktik på skoler i Gladsaxe Kommune

De fleste af de røde biografstole var optaget, da der fredag den 12. januar var filmfestival i Cinematekets Bio Asta. Her viste 2. årgang på UCC’s Future Classroom Teacher-linje i fineste dokumentarfilms-stil de undervisningsforløb, de i de sidste seks måneder har arbejdet med på Gladsaxe Kommunes skoler.

 

’Future Classroom Teacher’ er en særlig linje på UCC's læreruddannelse, hvor man zoomer ind på teknologi som vilkår for den moderne skole.
På linjen undersøger, eksperimenterer og forholder de lærerstuderende sig kritisk konstruktivt til teknologier som vilkår i en moderne skole, og en bred vifte af teknologier inddrages i uddannelsen.

 

Baggrunden er et samarbejde mellem UCC, Medierådet og Gladsaxe Kommune, der sammen har kørt projektet #SammenDigitalt. Projektets formål var at undersøge, hvordan man med en kreativ, pædagogisk og didaktisk tilgang kan undervise elever i de ældste klasser i internettet og dets indflydelse på samfundet.

Samarbejdet er en del af udviklingsindsatsen Fremtidens Skole i Gladsaxe Kommune, hvor skolernes læringsmiljøer og -metoder retænkes, så de danner optimale rammer om elevernes udvikling af fremtidens kompetencer (det 21. århundredes kompetencer).
Læs mere om Fremtidens Skole her

At være sammen digitalt

De studerende fra Future Classroom Teacher har hen over efteråret været i praktik på Gladsaxes folkeskoler. Her arbejdede de målrettet på at udvikle et undervisningsforløb om, hvordan vi er sammen digitalt - et materiale, de skulle afprøve sammen med eleverne undervejs i praktikken. De dokumenterede deres egen proces i form af video-blog - såkaldte vlogs - og undervejs blev de fulgt og vejledt af to professionelle dokumentarister. Materialet blev til seks kortfilm, der altså blev fremvist fredag i sidste uge.


Lærerstuderende fra Future Classroom Teacher's 2. årgang præsenterer deres film i Cinemateket.

Medskabende medborgere

Eftermiddagen blev indledt af formand for Medierådet, Anne Mette Thorhauge, der under overskriften “digital dannelse ind i læreruddannelsen og ud i grundskolen” lagde vægt på, at vi med digital dannelse i folkeskolen skal  uddanne vores elever til kritiske, demokratiske medborgere, og at vi skal flytte dem fra at være passive forbrugere til at blive aktive medskabere.


Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe Kommune Thomas Berlin Hovmand fortæller om skoleudvikling i Gladsaxe.

Præsentation af kortfilm

Herefter gik de studerende på scenen og præsenterede deres film, hvor både succeser og udfordringer i praktikforløbet var dokumenteret. Praktikanterne havde arbejdet med blandt andet:

  • Eventyr, hvor eleverne skrev og producerede historier, som de illustrerede digitalt og analogt med robotter, saks, papir og tuscher
  • Lydmedie: fortællinger og produktion af podcast
  • Fake News
  • Sociale medier og rettigheder på nettet

Livlig debat

Dagen sluttede af med en paneldebat mellem Karen Melchior (Københavns Byråd, Radikale Venstre), Thomas Hovmand Berlin (Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe), Markus Krarup (Lærer på Mørkhøj Skole), Tove Hvid Persson (Uddannelsesdirektør hos UCC) samt de to studerende fra Future Classroom Teacher UCC, Jonathan Baagø og Josefine Brinck Mulvad.

Spørgsmål som:

  • Hvordan sikrer vi os, at børn og unge bliver oplyste borgere i det digitale samfund?
  • Hvordan kvalificeres lærerne til at varetage den undervisningsmæssige del af denne opgave?
  • Hvordan kan skolerne danne ramme for børn og unges digitale dannelse?

- blev livligt diskuteret, og der var masser af spørgsmål fra salen.  


Panelet fra venstre:  Thomas Hovmand Berlin (Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe), Markus Krarup (Lærer på Mørkhøj Skole), Tove Hvid Persson (Uddannelsesdirektør hos UCC), Karen Melchior (Københavns Byråd, Radikale Venstre) samt de to studerende fra Future Classroom Teacher UCC, Jonathan Baagø og Josefine Brinck Mulvad.

 

 

Borger