Borgermøde om mulig skolesammenlægning

Gladsaxe Byråd godkendte 29. august et forslag om en ny skolestruktur i Mørkhøjområdet, der nu er sendt i høring.

Derfor inviterer Byrådet alle interesserede borgere til et møde, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og tale med politikerne om forslaget. Mødet finder sted tirsdag 18. september kl. 19 til 20.30 i aulaen på Mørkhøj Skole.

Forslaget går på en sammenlægning af Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole og udspringer af den politiske vision om at skabe en skole, hvor alle børn og unge trives, er trygge, kan udfolde sig og bliver udfordret til at lære. Et sted, hvor de tilegner sig faglige, alsidige personlige og sociale kompetencer, der klæder dem godt på til den fremtid, de går i møde efter folkeskolen.

Se høringsmaterialet

Borger