Supplerende geotekniske boringer

I uge 38-46 udføres der boringer langs letbanestrækningen for at afklare jord- og grundvandsforhold.

I uge 38-46 2018 udfører entreprenøren CG Jensen supplerende geotekniske boringer i Gladsaxe for at afklare jord- og grundvandsforholdene. Arbejdet er en del af den detailprojekteringsproces, som entreprenørerne er i gang med for at planlægge arbejdet med at bygge Hovedstadens Letbane.

Der skal i alt foretages 46 boringer på offentlig vej. Boringerne foregår langs hele letbanestrækningen i Gladsaxe, det vil sige mellem Motorring 3 og Møllekrogen. 

Ved hver boring vil entreprenøren starte med at lokalisere eventuelle rør og ledninger i jorden. Derefter foretages boringen, som afsluttes med et betondæksel i terræn. Hver boring forventes at tage cirka én dag.

Borger