Gladsaxe Kommune vil styrke fællesskaber og nytænkning

Byrådet har godkendt en ny politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet. Den nye politik vil være retningsgivende for arbejdet i de kommende år på bibliotekerne, på idrætsanlæggene, kulturhuset, i musik- og billedskolen og i arbejdet med det lokale foreningsliv.

Arbejdet med at udvikle den nye politik startede med et stort borgermøde på Bagsværd Skole i foråret 2017. Der var mange foreningsfolk til stede, men fordi mødet også omhandlede børne- og skolepolitikken var der også mange forældre, skolebestyrelsesmedlemmer og andre parter med, som normalt ikke bliver hørt i forbindelse med udviklingen af en kultur-, fritids- og idrætspolitik. Det har givet et rigtig godt afsæt for det videre arbejde. Siden har mange forskellige parter været involveret i at udvikle politikkens indhold, og på byrådsmødet, hvor den blev godkendt, blev der givet udtryk for tilfredshed med det endelige resultat.

Politikken handler om fællesskaber og nytænkning. Det vil være de to områder, der kommer særligt fokus på i de kommende år.

Foreningsliv og fællesskaber
Alle børn og voksne skal have mulighed for at deltage i foreninger og andre fællesskaber.

Dette kan give den enkelte livskvalitet og skabe sammenhængskraft i kommunen. Fællesskaberne er med til at sikre, at mange forskellige mennesker mødes på kryds og tværs.

Nytænkning og rummelighed
Kultur-, fritids- og idrætslivet kan både udfordre og samle mennesker. Det er målet, at der skabes rum for og plads til at eksperimentere og afprøve nye ideer. Innovative og kreative borgere skal kunne bidrage aktivt til udviklingen af et bæredygtigt og engageret lokalsamfund.

Læs den nye politik på gladsaxe.dk/politikker

Borger