Enghavegård Skole bliver UNICEF Rettighedsskole

Enghavegård Skole vil inddrage børnene i arbejdet med at styrke trivslen.

(Der er billeder fra dagen under artiklen)

Der var sange, taler, popcornmaskine, og underholdning fra The One and Only Boy Band fra MGP 2018, da Enghavegård Skole onsdag den 3. oktober 2018 blev indviet som UNICEF Rettighedsskole. Det betyder, at skolen siger ja til at styrke trivselsarbejdet i hverdagen efter principperne i FN’s Børnekonvention, blandt andet ved at oplyse børnene om deres rettigheder og inddrage dem i arbejdet med at forbedre trivslen på skolen. Det gælder både trivslen mellem elever og mellem elever og ansatte.

Anne Mette Friis, børn- og ungechef i UNICEF Danmark, er glad for, at Enghavegård Skole har sagt ja til at blive UNICEF Rettighedsskole.

- Det har stor betydning for børns engagement, at de føler sig inddragede i beslutninger, der vedrører dem. At børn kender deres rettigheder, er ikke det samme som, at de skal bestemme alt, men at de er med til at tage vigtige beslutninger om skolens trivsel. Og det giver gode resultater i hverdagen, siger Anne Mette Friis.

Vi går begejstrede i gang

Enghavegård Skole har taget tilløb til at blive rettighedsskole gennem en længere periode.

- Vi vil som skole have fokus på børnenes stemme, og ikke mindst hvordan man balancerer rettigheder og pligter. Vi går begejstret i gang, og giver os samtidig den tid, det skal have: At blive rettighedsskole er for os en udvikling over tid, fortæller rettighedsskolekoordinator Mie Østrup Berg og faglig leder Nis Vinæs Nielsen fra Enghavegård Skole.

Det er UNICEFs erfaring, at børn, som kender deres rettigheder, bliver både stærkere og bedre i stand til selv at løse konflikter i deres hverdag. På UNICEFs Rettighedsskoler er eleverne med helt fremme i cockpittet og selv med til at sætte fingeren på de udfordringer, de gerne vil løse på skolen. Det kan være alt fra ulækre toiletter til utrygge rum og meget andet.

Læs mere om UNICEF Rettighedsskoler her

Billeder fra kick-off-arrangementet


Skolens musicalband giver et nummer.


Det var svært at få armene ned, da The One and Only Boy Band fra MGP 2018 indtog scenen.


Der var jubel fra scenen, da Christian Bindslev fra UNICEF, skolen faglige leder NisVinæs Nielsen
og elevrådsmedlem Julius underskrev kontrakten.

Borger