Aftryk fra Gladsaxe i nationalt udspil om erhvervsuddannelser

Erfaringerne fra Gladsaxe Kommunes EUD-linje, for elever der ikke trives i den traditionelle skolegang, har bidraget til det nationale udspil, der skal gøre det mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse.

Danmark har som videns-, service og produktionssamfund brug for dygtige faglærte, der kan udvikle nye produkter samt løse meget centrale samfundsopgaver i servicefagene, håndværk og produktion. Desuden er der en række unge mennesker, som ikke trives i og motiveres af en overvejende boglig uddannelse. For dem kan en faguddannelse være vejen til et interessant arbejdsliv og videre uddannelse.

Men andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, er faldet fra over 30 procent i 2000 til godt 19 procent i 2018. Desuden er tilgangen til erhvervsuddannelserne de seneste år faldet for elever over 18 år. Det er et godt stykke under den nationale målsætning om, at 30 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Inspiration fra EUD-linje i Gladsaxe
Derfor har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremlagt udspillet ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser i fremtiden’, der indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge – og færdiggøre - en erhvervsuddannelse.

Parterne har blandt andet kigget til Gladsaxe, der siden 2012 har kørt et alternativ udskolingsforløb med en EUD-linje, som giver unge, der ikke trives i deres skolegang og derfor er i fare for ikke at komme videre på en ungdomsuddannelse, mulighed for at prøve kræfter med erhvervsuddannelserne sideløbende med deres folkeskolegang. Eleverne, der får tilbudt en plads på EUD-linjen, bruger en tredjedel af skoletiden på en erhvervsskole, hvor de stifter bekendtskab med en lang række af praktiske fag. Undervisningen er tæt bundet sammen, så eleverne oplever, at færdigheder og kompetencer fra undervisningen bliver direkte omsat til praksis. At der for eksempel er en sammenhæng mellem Pythagoras’ læresætning og en spærkonstruktion på tømrerforløbet.

Teori og praksis bindes sammen
Erfaringerne med EUD-linjen i Gladsaxe er gode. Andelen af unge, der er gået direkte videre på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, er, for de seneste tre årgange, på henholdsvis 61, 71 og 90 procent. Med EUD-linjen i Gladsaxe som inspiration skal Undervisningsministeriet i de kommende år gennemføre et rammeforsøg med etablering af EUD-udskolingslinjer, hvor eleverne sammen med de traditionelle fag modtager undervisning i praksisorienterede fag på erhvervsskolen.

- Det har vist sig at være stærkt motiverende for disse elever, som ellers har det svært i skolen, at der er en langt større sammenhæng mellem det boglige og det praktiske. De prøver kræfter med de praktiske fag, og de fleste finder noget de er gode til og derigennem også glæden ved at dygtiggøre sig. Det tror vi, er en af de afgørende faktorer for, at vi har en så stor del af de unge på EUD-linjen i Gladsaxe, der vælger at fortsætter videre i en erhvervsuddannelse, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse og fortsætter.

- Vi er glade for at vores erfaringer med EUD-linjen kan bidrage til et stort nationalt initiativ, der skal sikre et mere balanceret uddannelsesvalg ved at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere synlige for de unge, så de kommende generationer får den brede vifte af kompetencer, der er afgørende for at vi kan forblive et stærkt og bæredygtigt samfund, siger hun.

Borger