Cykelprojekter 2014

En række større og vigtige cykelprojekter blev afsluttet i 2014, deriblandt Vandledningsruten, opgradering af Farumruten og Gladsaxe Trafiksikkerhedsby.

Vandledningsruten

Vandledningsruten, et stiprojekt til 10 mio. kr., som blev indviet i foråret 2014 er foruden en cykelpendlerrute også en vigtigt skolesti. Stitunnelen under ramperne fra Gladsaxevej til Høje Gladsaxe Vej giver høj komfort for pendlere og sikrer skolebørnene niveaufri krydsning af Gladsaxevej. Projektet er udført som en integreret del af stort klimaprojekt og med vægt på oplevelser og æstetiske kvaliteter. Klimaprojektet var nomineret til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014.

Projektet binder Gladsaxe Kommunes eksisterende stier på Vandledningsruten sammen med stier i Københavns Kommune og afslutter en mangeårig vision fra Cyklistforbundets lokale afdeling om en cykelforbindelse fra Buddinge til stierne langs Hillerødmotorvejen (Farumruten) ind mod København.

Opgradering Farumruten

Gladsaxe Kommune har i 2014 opgraderet supercykelstien Farumruten med yderligere dynamisk sti-belysning og ny direkte sti-adgang til den store bebyggelse Gyngemose Park. Projektet i 2014 har kostet ca. 1,3 mio. kr.

Supercykelstien Farumruten, som blev indviet i 2013, har ifølge den seneste evaluering fra 2014 medført en stigning af cykeltrafikken på 50 % på strækningen i Gladsaxe. Opgraderingen til en supercykelsti i 2013, som i Gladsaxe har kostet ca. 3,5 mio. kr., har blandt andet omfattet opsætning af 5,6 km. dynamisk sti-belysning i 2013-2014, signalregulering af en stikrydsning af hensyn til både pendlertrafik og skoletrafik og udlægning af ny asfalt på større strækninger gennem Gladsaxe.

Gladsaxe Trafiksikkerhedsby

Projektet Gladsaxe Trafiksikkerhedsby til 13 mio. kr., som blev afsluttet i foråret 2014, har haft et særligt fokus på at undgå svingulykker, der involverer cyklister. Projektet, som primært er udført i perioden 2012-2014, har blandt andet omfattet ombygning i stor skala af vigepligtskryds på hovedgadestrækninger og store trafikveje. Gennemførte cykelstier og fortove medfører en øget opmærksomhed overfor cyklister, lavere hastighed for biler når de krydser samt øge komfort for både cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere.

Et nyt signalreguleret kryds Søborg Hovedgade/Maglegårds Allé er blevet forsynet med cykelboks.

Gladsaxe har udført kontrollerede forsøg med spejle både på en testbane og i et stort signalreguleret kryds for at undgå højresvingsulykker mellem cyklister og tunge køretøjer. Aktuelt er nu permanent opsat spejle i to trafikvejskryds i Gladsaxe.

To særlige kampagner med kommunalt tilskud på 60 % til anskaffelse af cykelhjelme og lygtesæt har været populære og fået et stort antal Gladsaxe familier til at anskaffe sikkerhedsudstyret. Kampagnerne er sket i samarbejde med et netværk af lokale cykelhandlere.

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik