Supercykelstier

Gladsaxe Kommune indgår et kommunalt netværk sammen med 22 kommuner og Region Hovedstaden med henblik at udvikle cykelpendlerkonceptet. Gladsaxe Kommune har også i 2014 haft en række aktiviteter og initiativer i forbindelse med supercykelstierne.

Ruterne i Gladsaxe Kommune er:

  • Farumruten (Farumruten går fra Farum via Frederiksborgvej - Hillerødmotorvejen – Hareskovvej – Frederikssundsvej – Nørrebrogade)
  • Vandledningsruten (som går via Buddingevej – Vandledningstien - Høje Gladsaxe Vej - Ruten - slutter ved Vestvoldruten)
  • Ring-3-ruten
  • Ring-4 ruten
  • Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Farumruten

Farumruten forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns kommuner og er 20,9 kilometer. Fra Farum er det planlagt at forlænge ruten mod Allerød.

Supercykelstien Farumruten, som blev indviet i 2013, har ifølge den seneste evaluering fra 2014 medført en stigning af cykeltrafikken på 50 % på strækningen i Gladsaxe. Opgraderingen til en supercykelsti i 2013, som i Gladsaxe har kostet ca. 3,5 mio. kr., har blandt andet omfattet opsætning af 5,6 km. dynamisk sti-belysning i 2013-2014, signalregulering af en stikrydsning af hensyn til både pendlertrafik og skoletrafik og udlægning af ny asfalt på større strækninger gennem Gladsaxe.

 

Supercykelsti - Farumruten

I Gladsaxe Kommune er ruten 6,8 km lang og ruten går på dobbbeltrettede stier langs Frederiksborgvej mellem kommunegrænsen til Furesø og Frederiksborgvejs møde med Hillerødmotorvejen ved Skovbrynet Station. Her går ruten i et meget åbent gaderum med Hareskoven som nabo på begge sider. Mellem Skovbrynet Station og kommunegrænsen til København går ruten på separate dobbeltrettede stier på hver side af Hillerødmotorvejen. Ruten krydser Ring 4 Ruten tæt på Skovbrynet Station. Stierne passerer krydsende veje ude af niveau, i signalkryds og et enkelt kryds i niveau uden signal. Ruten ligger i en vis afstand fra motorvejen i et grønt bælte. På den sydligste del er der udsyn til Utterslev Mose. På strækningen langs Hillerødmotorvejen krydser ruten Ring 3 ruten.  

Vandledningsruten

Vandledningsruten med tilhørende tunnel og klimatilpasningsprojekt blev indviet i maj 2014. Tilslutning med nye sti-adgange til Buddinge Rundkørsel blev etableret i sommeren 2014. Om ruten skal skiltes som en supercykelsti er ikke besluttet. Årsagen til overvejelserne er, at ruten samtidig er en vigtig skolesti til Grønnemose Skole.

Ring 4 Ruten

Ring 4 Ruten er den nyeste Supercykelsti i Gladsaxe Kommune. Stien indvies som Supercykelsti den 2. maj 2017. I den forbindelse er vi i øjeblikket ved at udlægge nyt slidlag på dele af cykelstien, er ved at sætte skiltning, fodhvilere og cykelpumper op. Der bliver også opsat en cykelplejestation ved Bagsværd Sø.

Som et særligt tiltag etableres der også løbelys for cyklisterne i krydset op mod Bagsværd Hovedgade. Her er det meningen, at hvis cyklisterne kan følge lyset, så når de med over for grønt lys. På den måde kan cyklisterne se om de har en chance for at komme med over eller om de skal spare på kræfterne.

Ring 3 Ruten

Gladsaxe Kommune har taget initiativ til at etablere supercykelstien samtidigt med letbanen i perioden 2017-2020. Aktuelt pågår en udredning sammen med Supercykelsti-sekretariatet og Letbaneselskabet.

Initiativ til ny rute fra Bagsværd til City

Gladsaxe Kommune er en aktiv part i samarbejdet omkring supercykelstierne. Af de oprindeligt 4 planlagte ruter gennem Gladsaxe er Farumruten og Vandledningsruten realiserede og indviede, arbejdet med Ring 4 Ruten er påbegyndt og Ring 3 Ruten er finansieret og planlagt udført samtidigt med letbanen langs Ring 3. Gladsaxe har senest i 2014 taget initiativ til at få optaget en ny rute på hovedgadestrækningerne fra Bagsværd og Søborg til City på den langsigtede plan for supercykelstierne.

 

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Cykeltrafik