Åbne postlister

På denne side offentliggør Gladsaxe Kommune, hvilken post den har modtaget.

Offentliggørelse af breve sker på en postliste efter følgende grundlag:

  • Postlisterne omfatter kun post, der er offentlig adgang til.
  • Postlisterne indeholder kun post, der er modtaget i indeværende samt forrige måned.
  • Postlisterne inderholder kun post, der er registreret på det tidspunkt postlisten overføres til Internettet. Dette sker én gang dagligt (hver nat). Postlister for en given dato kan derfor ikke forventes at være komplette på Internettet før 2 dage efter modtagelsen.
  • Postlisten omfatter ikke personsager, f.eks.  jobansøgninger samt post med personlige og private oplysninger. 

For hvert dokument på postlisten findes følgende oplysninger:

  • Den dato kommunen har modtaget brevet.
  • Adresseoplysninger på den der har afsendt. 
  • En kort beskrivelse af indholdet af brevet. 
  • Forvaltnings- og afdelingsnavn for den afdeling i Kommunen, der er ansvarlig for sagen.

Aktindsigt

Såfremt De ønsker aktindsigt i et brev på postlisten, skal henvendelse herom ske til den af­deling, der står som ansvarlig for sagen på postlisten.

Den åbne postliste er en liste over den post, som Gladsaxe Kommune har modtaget indenfor de seneste to måneder. 

Søg på brev 

Du kan finde frem til det brev, du søger, ved at indtaste nøgleord om emnet i søgefeltet. 

Søg på dato eller forvaltning 

Du kan også finde frem til det relevante brev ved at søge på hvilken dato, kommunen har modtaget posten, eller ved at søge på hvilken forvaltning, der behandler sagen. Det sidste gør du ved at vælge en af funktionerne til højre for søgefeltet, og derefter klikke dig frem gennem de valgmuligheder, der kom-mer frem i postlisten. 

Andre søgetips 

Skriver du en del af et ord efterfulgt af en stjerne, for eksempel ’Budget*’, så får du vist sager, der inde-holder nøgleord som ’Budget’, ’Budgetdag’, ’Budgetproces’ og så videre. 

Aktindsigt 

Hvis du ønsker at se indholdet i breve på den åbne postliste, skal du søge om aktindsigt

 

Om kommunen