Indsigtsret

Formålet med indsigtsretten er at give dig som borger mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger kommune behandler om dig. Dermed skabes der åbenhed omkring de personoplysninger, som Gladsaxe Kommune behandler.

Indsigtsret

Formålet med indsigtsretten er at give dig som borger mulighed for at få oplyst, hvilke personoplysninger kommunen behandler om dig. Dermed skabes der åbenhed omkring de personoplysninger, som Gladsaxe Kommune behandler.

Alle kan ifølge persondataloven anmode om indsigtsret. Som følge af en anmodning om indsigt, har du ret til at få oplyst om der behandles oplysninger om dig, og i så fald hvilke oplysninger, der behandles. Indsigtsretten omfatter kun oplysninger om den pågældende selv.

Sådan får du indsigt

Der er ingen særlige krav til, hvordan du skal bede om indsigt. Det kan ske via e-mail, brev, telefonisk eller ved personlig henvendelse på Rådhuset.

Det er ikke et krav, at du begrunder dit ønske om indsigt.

Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for indsigtsret skal du rette henvendelse til Byrådssekretariatet, som vil fremsende en anmodningsblanket samt en systemoversigt, som du skal udfylde og returnere til Byrådssekretariatet, som sørger for at foretage den ønskede indsigt.

Systemoversigten indeholder oplysninger omkring hvilke data-systemer, som findes, og hvad formålet med systemerne er. På disse systemoversigter afkrydses hvilke systemer, man ønsker indsigt i.

Svar på indsigtsbegæringen

Gladsaxe Kommune skal behandle din indsigtsbegæring inden for fire uger fra modtagelsen.

Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, skal kommunen underrette dig om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Kommunen vil besvare din indsigtsanmodning ved at fremsende materialet til dig i skriftlig form, hvis du anmoder om dette.

Indholdet af indsigten

Hvis kommunen behandler personoplysninger om dig, skal besvarelsen af indsigtsanmodningen indeholde meddelelse om:

• hvilke oplysninger der behandles

• behandlingens formål

• kategorierne af modtagere af oplysningerne, og

• tilgængelig information om hvorfra disse oplysninger stammer

Her kan du ikke få indsigt

Der er visse typer af oplysninger, som kommunen på grund af persondatalovens regler ikke kan give indsigt i.

De vigtigste undtagelser er:

• afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til dig

• afgørende hensyn til offentlige interesser

Herudover er der samme undtagelser som ved aktindsigt.

 

 

Sagsbehandling