I 2017 fyldte de to broer 100 år. Det er tid til et serviceeftersyn.

Tirsdag 17. oktober 2017

Aldershvile Slotspark blev oprindeligt anlagt i 1780 i romantisk landskabelig stil. Selve slottet blev bygget i 1782 af Theodor Holmskjold, men blev beboet af Angelica Ewans – grevinden af Bagsværd – indtil 1909, hvor det nedbrændte.

I 1973-1976 blev ruinerne sat i stand og fredet som fortidsminde. Siden 1927 har Aldershvile Slotspark været offentlig tilgængelig. Dele af Aldershvile Slotspark er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser er fredet, med det formål at sikre de kulturhistoriske kvaliteter og sikre offentlighedens adgang.

Oprindeligt var der flere broer i Aldershvile Slotspark. Broerne var træbroer, der flere steder krydsede kanalerne i parken. De to nuværende betonbroer er opført af Grosserer Olesen i 1917. Grosserer Olesen stod også for opførelsen af Aldershvile Slotspavillon i samme periode.

 

Renovering af broerne inkluderer ikke en renovering af overfladen af kunstig sandsten, men derimod en konstruktionsmæssig renovering, da undersøgelser af flere omgange har vist, at broernes konstruktion er ved at være svækket da bl.a. armeringsjernet er tæret. 

Nyheder

Se alle nyheder

Forbedret vandudskiftning i Svanesøen og ændring af Tibberup Å

Tirsdag 10. oktober 2017

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt fremme af vandløbsregulering for Tibberup Å og Svanesøen.

 

 

Læs mere

Nyt fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-systemet

Fællesregulativet blev påklaget og afventer nu endelig afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Læs mere

Motions- og legepladser

Find motions- og legepladser rundt omkring i kommunen

Læs mere

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 42
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kultur, natur og fritid