Flere borgere skal leve sundere

Social balance handler også om at skabe lighed i sundhed. Med målsætningen Flere borgere skal leve sundere har Byrådet fokus på at gøre sundheden bedre særligt blandt de borgere, som er socialt dårligt stillet. Gladsaxe Kommune er nået langt i opbygningen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, men står stadig over for udfordringer, når det f.eks. gælder lav middellevetid og færre raske leveår efter 60 år. Sundhed handler ikke kun om færre kilo på sidebenene, men om at være rask, om trivsel og livskvalitet – uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre.

Om kommunestrategien