Medlem af netværket

Kommunes borgere, virksomheder og kommunen selv skal nedsætte CO2-udledning i Gladsaxe med 40 procent frem mod 2020 set i forhold til 2007. Derfor er det vigtigt, at vi deler vores viden og erfaring.

Netværket
Som del af netværket får I tilbud om at deltage i relevante arrangementer.

Energitjek
Vi kan hjælpe jer med at få et energitjek, hvor en uvildig rådgiver sammen med jer kan finde de steder, hvor I kan spare energi og penge.

Regnvandshåndtering
Vi har gode erfaringer med regnvandshåndtering, der aflaster vores kloakker og forhindrer vand i vores kældre, som vi meget gerne vil sparrer med jer.

Ud at se - til bestyrelse og drift
Sammen med KlimaKlar Netværket tilbyder vi at arrangere inspirationsture, som kan støtte op omkring de andre tilbud. Det kunne være et besøg i en boligforening, som har gennemført nogle spændende energirenoverings- og klimatilpasningsprojekter.

Større projekter
Vi hører gerne fra jer, hvis I har et forslag til et større projekt, som vi kan hjælpe jer med.

Kontakt os
Ring til Anne Stougaard, Klima og Natur, på telefon 39 57 58 61, hvis I har nogle ønsker i forhold til energi- eller klimatilpasning i jeres boligforening, så kan vi sammensætte en pakke, der passer til jeres behov.

KlimaKlar Netværk