Netværksgrupper

Føler du dig tit alene selv om du er sammen med andre? Ville du gerne have flere venner, men ved ikke hvordan? Eller oplever du, at du mangler fortrolige på din egen alder, du kan snakke med? Så er du ikke den eneste. Også andre børn og unge oplever det samme, og du kan få hjælp til at komme videre gennem en netværksgruppe for stille, ensomme piger eller drenge i alderen 10-15 år. Netværksgrupperne bliver ledet af to voksne frivillige og foregår i De Frivilliges Hus i et samarbejde med Familie- og Ungecenteret, PPR og Sundhedsplejersken.

Målgruppen er piger / drenge i Gladsaxe Kommune i alderen 10-15 år, der:

  • har få eller ingen venner at være fortrolige med
  • for det meste er stille, tavse eller indelukkede
  • har svært ved at bryde med deres indelukkethed
  • har ingen eller få at tale med
  • er sammen med andre uden rigtig at være en del af fællesskabet
  • har for vane at holde meninger og følelser for sig selv
  • ofte føler sig ensomme
  • mistrives

I en netværksgruppe mødes man en gang om ugen i De Frivillige Hus for at være sammen med andre stille piger eller drenge. I gruppen snakker man om forskellige emner og laver også forskellige sociale aktiviteter sammen, som f.eks. at spille spil, bage eller tage en tur ud af huset. Det handler om at få nogle succesoplevelser omkring det at være sammen med jævnaldrende og få skabt nogle positive sociale relationer og dermed blive bedre rustet til at indgå i de sociale fællesskaber i dagligdagen, eksempelvis i skolen.

Projektets netværksgrupper er i udgangspunktet ikke for piger eller drenge med behandlings-krævende problemstillinger. Her henviser vi til det professionelle visitationssystem. Tilbuddet er heller ikke for piger eller drenge, der står over for en kommende udredning af en psykisk lidelse. Deltagelse i en netværksgruppe kan dog godt være et supplement til et professionelt forløb eksempelvis i PPR eller i Familie- og Ungecentret.

Interesserede forældre, lærere eller piger eller drenge kan tage kontakt til Jette Eilertsen i Familie- og Ungecenteret med henblik på en afklarende samtale på tlf. 3957 4906 / mail: jetsor@gladsaxe.dk eller Susanne Hoppe fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning på tlf. 2152 3540 / mail: sushop@gladsaxe.dk

Børn og unges trivsel