Næste grundliste udpeges for perioden 2020-2023. Du kan fra januar 2019 ansøge om at komme på borgerlisten - det giver mulighed for at blive udpeget til grundlisten.

Om grundlisten

Grundlisteudvalget udtager personer til Gladsaxe Kommunes grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd udpeges. Grundlisteudvalget har i 2015 udarbejdet grundlisten for perioden 2016-2019.

Nævninge og domsmænd (lægdommere) medvirker i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Som lægdommer fra Gladsaxe Kommune vil du medvirke i sager ved Østre Landsret eller Retten i Glostrup ca. 4 gange om året.

Læs mere om hvervet som lægdommer på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Grundlisten i Gladsaxe Kommune

I 2015 blev udpeget 224 personer til grundlisten. Personerne på grundlisten skal være alsidigt sammensat fra kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

For at komme på grundlisten i Gladsaxe Kommune skal du være:

  • Dansk statsborger
  • Bosat i Gladsaxe Kommune
  • Født efter 1. januar 1949

Se yderligere krav for at komme på grundlisten her.

Udpegning til grundlisten

Den nuværende udpegning til grundlisten gælder fra 1. januar 2016 – 31. december 2019. Gladsaxe Kommune vil primo 2019 annoncere om muligheden for at komme på grundlisten for perioden 2020-2023. 

Partierne i Gladsaxe Byråd stiller kandidater til grundlisten ud fra forholdstalsvalg, men alle borgere i kommunen har mulighed for at blive noteret på borgerlisten.

Borgerlisten er et supplement til partilisterne, og personer på borgerlisten vil derfor komme i betragtning til grundlisten, hvis vælgerforeningerne ikke kan stille nok kandidater. Ved udarbejdelse af seneste grundliste kom størstedelen fra borgerlisten i betragtning.

Du kan læse mere om borgerlisten her.

Vejledning om grundlisten

Har du brug for vejledning om grundlisten kan du kontakte Byrådssekretariatet via mail på bys@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 51 03.

 


 

 

 

 

Om kommunen