Status Gladsaxe Cykler

Cykelstier

Der er etableret cykelstier på Kong Hans Allé i 2015 og cykelstier på Møllemarken udføres i 2016. I 2016-2017 etableres cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej, på den sydlige strækning af Hagavej og på Klausdalsbrovej mellem Buddinge Hovedgade og Gladsaxe Møllevej.

Udbedring af mangler på cykelstier

Der er foretaget registrering af fejl og mangler på hovedgadestrækninger og vigtige cykelstier i samarbejde med et medlem af den lokale afdeling af Cyklistforbundet. Udbedringer udføres i 2016 når vejret tillader dette. I forbindelse med registreringen er udviklet en særlig app med inspiration fra Cyklistforbundets håndbog i cykelinspektion. Se interviewet med kommunens digitaliseringschef.

Supercykelstier

Det er besluttet at opgradere Farumruten yderligere med ny tunnelbelysning til 1,2 mio. kr. i 2016. På Gladsaxe Kommunes initiativ er, sammen med Supercykelsti-sekretariatet, igangsat udredning af etablering af supercykelstier på Ring 3 i forbindelse med letbaneprojektet. Gladsaxe har afsat 1,4 mio. kr. til at finansiere de nødvendige opgraderinger langs Ring 3. 

Skolecyklisten

Børn på vej til skole og børnehave

Samarbejdet med skoleafdelingen og inddragelse af skoler er påbegyndt og der er foretaget registreringer af skolernes cykelparkering. Forslag til andre trafiksaneringsprojekter foreligger og skal prioriteres i dialog med skolerne. I forbindelse med skolecyklisten vil for hvert enkelt skoledistrikt blive udarbejdet anbefalede skoleruter.

Indkøbscyklisten

Der er foretaget registrering af cykelparkering og behov ved butikker, centre og større institutioner langs hovedgadestrækningerne i Søborg og Bagsværd. Projektering af ny cykelparkering ved Buddinge Centeret er igangsat og tiltag på Søborg Torv og ved Bibliografen i Bagsværd er programsat. Udvidelsen af cykelparkeringen på Søborg Torv og i Bagsværd sker koordineret med kommunens projekt GladsaxeLiv. Tiltagene realiseres i 2016.

 

Kontakt

Veje og trafik

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
veje@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Gladsaxe Cykler