Børnehuset Hyldegården

Velkommen til Børnehuset Hyldegården

Hjemmesiden er redigeret oktober-2018

Her kan du se en præsentationsvideo af Hyldegården og hvordan vi arbejder:

https://vimeo.com/132096563

Hyldegården er en certificeret idræts-, leg- og bevægelsesbørneinstitution.

Børnehuset Hyldegården er en integreret børnehus med både vuggestue og børnehave. Der er ca. 100 børn i alderen 0-6 år og fordelt i basisgrupper i vuggestue og børnehave. I vuggestuegrupperne er børnene aldersopdelt i en modtagergruppe med børn fra ½ til 2 år. samt to grupper børn fra 2-3 år. I børnehaven er børnene ligeledes delt i 4 alders opdelte grupper. Børnene er hver dag i mindre grupper i et pædagogisk tilrettelagt læringsmiljø hvor der arbejdes med den fælles faglige ramme og hvor det enkelte barns læring og udvikling følges.

Idræt, leg og bevægelse er i højsæde når du og dit barn træder ind ad døren i Hyldegården. Fællesarealet og grupperummenes indretning indbyder til et væld af sansemotoriske og fysiske udfordringer. Lige fra vores nye farverige boldbad og 3 meter høje klatrenet til eventyrsslottet og de stimulerende balanceredskaber.

Hyldegården er et certificeret Idræt, leg og bevægelses børnehus, hvilket betyder at lege og bevægelse er en naturlig del af hverdagen i Hyldegården, således at kompetencerne bliver ”leget” ind i børnehøjde. Idræt og bevægelse bliver også brugt til at få ”pulsen op”, så vi kan skabe nogle gode og sunde motionsvaner som børnene kan tage med sig når de når skolealderen. Det pædagogiske personale er særligt uddannet i idræt og bevægelse.

 

Præsentation af Børnehuset Hyldegården

I Gladsaxe arbejder vi med Didaktisk Anvendt Pædagogik (DAP) som tager udgangspunkt i 5 primære kompetencer indenfor personlige og sociale kompetencer, sprog og kommunikative kompetencer, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kultur og kulturelle udtryksformer. De 5 kompetencer er en del af Gladsaxe dagtilbudspolitik (2016) og er opstået udaf den nationale dagtilbudslov.

Vores overordnede mål:

  • At skabe en hverdag præget af idræts- og bevægeglæde blandt børn og voksne, som inspirerer til læring og udvikling.
  • At skabe trygge rammer for et godt barneliv gennem høj social trivsel.
  • At skabe et inspirerende og udviklende miljø, hvor det enkelte barn bliver set og respekteret af nærværende voksne.

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Områdeinstitution Grønnemose

Kildebakken 14
2860 Søborg
Telefon: 39 57 31 30
dagtilbudgronnemose@gladsaxe.dk

Ledelse

Områdeleder
Lene Maagøe

Hyldegården

Gyngemosevej 1
2860 Søborg
Telefon: 39 69 04 95
hyldegarden@gladsaxe.dk
gladsaxe.dk/hyldegaarden

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 7.00-17.00
Fredag: 7.00-16.30

Ledelse

Børnehusleder
Stine Kjær Hagedorn
Oversigt over dagtilbud