Børnehuset Høje Søborg

Velkommen til Børnehuset Høje Søborg

Det er ikke altid lige nemt at skulle overdrage sit barn i andres varetægt, uanset om det er helt små babyer eller større børnehavebørn. Det har vi stor respekt og forståelse for. Derfor glæder det os, at byde Jer velkommen til et børnehus med respekt for Jeres følelser og tanker, hvor vi i fællesskab har Jeres barn og dets udvikling i centrum.

Børnehuset Høje Søborg er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Huset er delt op i et vuggestueteam med ca. 30 børn og et børnehaveteam med ca. 50 børn. Vi er et børnehus med udvidet åbningstid, 6:00-17:00 mandag-fredag. Der er mulighed for morgenmad fra kl. 6:00-7:30.

Vi har eget køkken i vuggestueafdelingen, som gør at børnene her får de sansemæssige oplevelser af maden der bliver tilberedt hver formiddag. Råvarerne er så vidt muligt økologiske, og for tiden er vi certificeret med det økologiske sølvmærke, hvilket betyder at vi bruger mellem 60-90% økologiske produkter i vores madlavning. Vores dygtige køkkenpersonale er vant til at håndtere børnenes forskellige udfordringer mht. mad, fx allergier og religiøse hensyn.

Vores hovedindgang er i hjørnet af kollektivhuset, men vores fysiske beliggenhed er dog lettere ’skjult’, da selve børnehuset ligger inde bagved. Det giver os den fordel, at der er fred og ro på legepladsen, hvor vi slipper for trafikstøj og trafikos. Vi har masser af grønne omgivelser, da vi ligger midt imellem villahaver. Da det kan være svært at se ind til os udefra, opfordrer vi Jer til at ringe og lave en aftale for en rundvisning.

Præsentation af Børnehuset Høje Søborg

Børnehuset Høje Søborgs kerneopgave er sammen med børnene at skabe trygge rammer for udvikling, fordybelse, nysgerrighed og aktiv deltagelse i det sociale fællesskab med udgangspunkt i leg, omsorg og anerkendelse. At gå i vuggestue og børnehave er mere end at blive passet.

I vores børnehus arbejder vi kontinuerligt med børnenes udvikling og læring, som bl.a. afspejles i vores indretning af læringsmiljøer for børnene. For os er det vigtigt at læringsmiljøerne afspejler den historie børnene fortæller om de ting, der optager dem. Det kan være i projekterne i deres gruppe og dagligdagen generelt. Derfor arbejder vi med aldersopdelte grupper, så vi kan indrette grupperummene ud fra børnenes udvikling og venskabsgrupper.

Glæde og humor er en fast bestanddel af børnehusets hverdag. Det skal være sjovt og rart at gå i vuggestue og børnehave. I vores projekter i børnegrupperne arbejder vi med de fem kompetencer fra de pædagogiske læreplaner. Det er de Personlige og Sociale, Sprog og Kommunikative, Krop og Bevægelse, Naturen og Naturfænomener samt de Kulturelle Udtryksformer.

I projekterne understøtter børnenes kreative udtryk, deres undren, deres nysgerrighed og deres eksperimenterende leg og tilgang til livet og verdenen. Her ser vi det som vores opgave, at de voksne efter bedste evne understøtter børnenes nysgerrighed, undren og interesser på en faglig understøttende måde, samt at organisere arbejdet i små børnegrupper.

Vi tager på så mange ture ud af huset, som vi kan i forbindelse med vores projekter. Dette gælder selvfølgelig både vuggestue og børnehave. Vi har bl.a. i vuggestuen været på Klampenborg Strand, i Hareskoven og benytter nærområdet med bl.a. mosen meget. Børnehave børnene bruger tid på at lære at færdes i trafikken. Når dette er opnået, har de fx været på Nationalmuseet, Teatermuseet, Zoologisk Museum, Kongens Have m.v.

Traditioner giver liv i hverdagens rytme for både børn og voksne. Vi afholder bl.a. fastelavn, Bedsteforældredag, sommerfest og luciafest. Desuden tager skolegruppen hvert år i august på koloni, som starten på deres sidste år i børnehaven og slutter af med en soveaften i børnehaven i foråret inden skolestart.

Vi har rigtig meget at byde på, og vi syntes det er vigtigt at I kommer og oplever vores atmosfære.

 

Rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Høje Søborg.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Områdeinstitution Buddinge

Solnavej 74B
2860 Søborg
Telefon: 39 57 31 36
dagtilbudbuddinge@gladsaxe.dk

Ledelse

Områdeleder
Claus Skovhede

Høje Søborg

Søborg Torv 10
2860 Søborg
Telefon: 39 67 80 19
hojesoborg@gladsaxe.dk
gladsaxe.dk/hojesoborg

Åbningstider

Mandag-Fredag: 6.00-17.00

Ledelse

Børnehusleder
Anders Libergren Pedersen
Oversigt over dagtilbud