Kastaniehuset Kagså

Velkommen til Kastaniehuset Kagså

Kastaniehuset Kagså er et dagtilbud der er normeret til 112 enheder. Det betyder et vi har ca. 90 børn som er opdelt i 5 børnegrupper, der er fordelt i 3 huse, Kærnehuset, Kastaniely og Solsikken.

Kastaniehuset Kagså er en selvejende institution med børn fra 0-6 år, under Danske Daginstitutioner, med driftsoverenskomst med Gladsaxe kommune.

Vi ligger på Kagsåkollegiet, hvilket betyder at der er en del Islandske og Færøske børn, da forældrene er her for at studere.

Kastaniehuset Kagså ligger i dejlige naturskønne omgivelser med åen som nabo og i gå afstand ligger Smør og Fedtmosen som vi bruger flittigt.

Præsentation af Kastaniehuset Kagså

I Kastaniehuset Kagså har vi fem aldersopdelte Basisgrupper:
To grupper i vuggestuen: Larver og Sommerfugle
Tre grupper i børnehaven: Hekse. Trolde og Solsikker

Vi arbejder på at skabe læringsmiljøer, hvor der er tid og rum til leg og læring – et sted hvor barnet føler sig trygt og hvor det trives, lærer og udvikler sig.
Barnet og den voksnes samvær bygger på en anerkendende grundholdning og barnet skal opleve at det bliver set, hørt og forstået.
Vi skal give barnet oplevelser, udfordringer og ny viden. Sammen med barnet skal vi have fokus på deres læring og læringsprocesser.
Vi lægger vægt på at være et sted der er præget af glæde og humor.

Pædagogiske læreplaner:
Vi arbejder ud fra Gladsaxe Kommunes mål og rammer.
Det betyder også at vi arbejder med pædagogiske læreplaner og konkrete læringsmål inden for følgende kompetenceområder:
• Udvikle personlige og sociale kompetencer
• Udvikle sprog og kommunikative kompetenser
• Stifte bekendtskab med naturen og naturfænomener
• Stifte bekendtskab med kulturelle udtryksformer og værdier
• Krop og bevægelse

Projektgrupper/ Aktiviteter:
3 formiddage om ugen er børnene i projektgrupper. Aktiviteter/ projekter tager udgangspunkt i børnenes alder og hvad der rører sig i børnegruppen for tiden.
Projektgrupperne fungerer i kortere eller længere perioder, afhængig af målet for projektet. Målet med projekterne tager udgangspunkt i kompetenceområder og læringsmål.
Vi tilstræber at vores rum, materialer og legetøj afspejler de temaer børnene arbejder med. Dette for at skabe mulighed for fordybelse og eksperimenteren - også i perioder hvor aktiviteterne ikke foregår i de voksenstyrede projekter.

De dage og perioder, hvor der ikke er projekt, vil der være andre former for aktiviteter, fx forskellige værkstedsaktiviteter. Dette gælder også når vi holder årstidernes traditioner i hævd.
Vi bruger naturen omkring os. Følger naturens udvikling med planter, dyr etc. plukker bær, frugter og tilbereder. På vores legepladser har vi indrettet højbede hvor børnene sår, vander, plejer og høster. Det kan være kartofler, gulerødder, rødbeder etc. Vi arbejder dermed bevidst med, at børnene skal vide og opleve hvor tingene kommer fra.

DAG-intra

Som forældre kan du her logge ind til dit barns dagtilbuds DAG-Intra.

Log-in

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Kontakt

Kastaniehuset Kagså

Kagsåkollegiet 214
2860 Søborg
Telefon: 44 91 13 57
kastaniehuset@gladsaxe.dk
gladsaxe.dk/kastaniehuset

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 7.00-17.00
Fredag: 7.00-16.30

Ledelse

Børnehusleder
Jette Sømberg Niclasen
Souschef
Marianne Mulvad Holmberg
Afdelingsleder
Karina (Fryd) Elisa Frydensberg
Oversigt over dagtilbud